Në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim filloi trajnimi Bazik për Zjarrfikje dhe Shpëtim

15.02.2010

Vushtrri,15 shkurt ‘10 - Sot në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim filloi trajnimi bazik për Zjarrfikje dhe Shpëtim. Kjo gjenerat numron 14 pjesëmarrës, dhe  trajnimi  do të zgjasë dy javë.