Sot në QKSPEZH u mbajt ceremonia e Certifikimit të kursit “Shkathtësitë e Manaxhimit"

22.01.2010

Vushtrri, 22 janar ‘10 - Sot në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim u mbajt ceremonia e certifikimit të 20 pjesëmarrëseve në kursin “Shkathtësitë e Menaxhimit”, kurs i cili ishte i mbështetur nga shteti Turk.

Të pranishëm ne ceremoni ishin u.d Kryeshef  Ekzekutiv znj. Canolli, u.d Drejtor i Drejtorisë për Përkrahje Programore z. Bajgora , Ambasadori Turk, zëvendës  Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës si dhe stafi menaxhues i Qendrës.

Pjesëmarrësit vlerësuan lartë mbajtjen e këtij kursi si dhe theksuan se edhe në të ardhmen do te ketë bashkëpunime të ndërsjella në fushën e sigurisë  në mes të shtetit Turk dhe Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim, bashkëpunim i cili do ti kontribuoj sigurisë jo vetëm në Kosovë por edhe më gjerë.

Në fund të kësaj ceremonie pjesëmarrësve te kursit ju shpërndan edhe certifikatat.