Në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim u mbajtë seminari tre ditor i organizuar nga OJQ “Qëndresa dhe Liria”

18.01.2010

Vushtrri, 18 janar 2010 - Në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim  në Vushtrri u mbajt seminari tre ditor i organizuar nga OJQ “Qëndresa dhe Lira” nga Ferizaj, mbështetur edhe nga OJQ “IRP” nga Ferizaj.

Në këtë seminar tre ditor morën pjesë 45 pjesëmarrës të përfshirë nga Komunat e Ferizajt, Shtimes, Hani i Elezaj, mosha e të cilëve ishte 15 deri në 18 vjeçar. Po ashtu pos ligjërimeve të ndryshme që mbajtën, u vizituan  këtu dhe nga Euro Deputeti i Parlamentit Evropian njëkohësisht Kryetar i Parlamentit të të Rinjve të Kosovës z.Abdullah Hasani, si dhe Drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport, nga Komuna e Ferizajt z. Naim Ferati.

Qëllimi i këtij seminarit ishte aftësimi i të rinjve në këto fusha: Udhëheqje, Menaxhim, Ruajtja e Ambientit, Hartimin e Projekt Propozimeve, Roli i Institucioneve. Përveç ndjekjes së këti seminari pjesëmarsit zhvilluan edhe aktivitete tjera sportive në Qendër.

Njëra nga Pjesëmarrëset në këtë seminar Shkurta Hasani nga komuniteti Ashkali, theksoj se ky seminar na motivoj duke mësuar tema të rëndësishme që pas përfundimit të këtij seminari të fillojmë me iniciativat që komuniteti jonë ti sfidon dhe nga provoj  jonë që morëm do të mundohemi të zgjidhim.

 Në fund të këti seminari ata falënderuan Drejtoreshën e QKSPEZH-it, znj. Taibe Canolli  për përkrahjen dhe mbështetjen  e mbajtjes së këti seminari.