Delegacioni i kryesuar nga u.d. i Kryeshefit Ekzekutiv të Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim, z-sha Taibe Canolli ka udhëtuar për Kroaci ku ka marrë pjesë në takimin e radhës së Asociacionit të Kolegjeve Policore të Evropës

05.11.2009

Vushtrri ,28 tetor 2009 - Më ftesën  e Asociacionit  të Kolegjeve Policore të Evropës (AEPC), delegacioni i udhëhequr nga  u.d. i Kryeshefit Ekzekutiv  të Qendrës së Kosovës për  Siguri  Publike, Edukim dhe Zhvillim  z-sha  Taibe  Canolli dhe  përfaqësuesja nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), Dhurata Sadiku  udhëtuan për të marrë pjesë  në takimin e radhës së AEPC-ut  të  mbajtur më 29.11.2009 në  Zagreb të Kroacisë.

Nga  Asociacioni  i  Kolegjeve Policore të Evropës  (AEPC),  anëtare të së cilës janë 45 shtete, Qendra e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim është pranuar në cilësi të anëtarit  vëzhgues në takimin e mbajtur të Bordit Qeverisës të (AEPC) më 17 shtator 2009 në Budvë të Malit  të Zi .

Në këtë takim nga shtetet anëtare të Asociacionit  të Kolegjeve Policore të Evropës, Qendra e Kosovës për  Siguri Publike,  Edukim  dhe Zhvillim u  mirëprit dhe ju ofrua mundësia që të jetë pjesë e të gjitha aktiviteteve  duke përfshirë trajnimet, shkëmbimin e përvojave,  pjesëmarrjen në të gjitha  konferencat e organizuara  nga shtetet anëtare  të AEPC.

Meqë ishte hera e parë  e pjesëmarrjes , Qendrës së Kosovës për  Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim  ju dha mundësia   të  prezantojë tërë aktivitetin ,  konceptin dhe  funksionimin e QKSPEZH –it ,  në mënyrë që  shtetet  anëtare të AEPC  të kenë një pasqyrë të qartë  mbi  Qendrën tonë. 

Pranimi i Qendrës  së Kosovës  për  Siguri Publike,  Edukim dhe Zhvillim në këtë Asociacion është i një rëndësie të veçantë  dhe i kontribuon zhvillimit dhe bashkëpunimit të ngushtë mes shteteve anëtare të Asociacionit  të Kolegjeve Policore  të Evropës  (AEPC).