Në QKSPEZH filloi trajnimi bazë i gjeneratës së 42 të Policisë së Kosovës

14.03.2011

Vushtrri, 14 mars ’11 -  Sot në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim (QKSPEZH) filloi trajnimin bazë gjenerata e 42-të e Policisë së Kosovës. Trajnimi do të zgjas 12 javë dhe marrin pjesë 73 kadetë të rinj.
Nënkolonel z. Driton Zabergja i përshëndeti dhe ju uroi suksese kadetëve të rinj, gjithashtu i njoftoi edhe me rregullat dhe proceduarat e vijimit të mësimeve në Qendër.
Këta kadetë të rinj kanë qenë pjesëtarë të Divizionit të Sigurimit në Policinë e Kosovës detyra e të cilëve ka qenë që të bëjnë sigurimin e objekteve të  institucioneve të Kosovës.