Përfundoi trajnimi për shuarjen e zjarreve malore dhe fushore

20.08.2010

Vushtrri, 20 gusht 2010- Në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim sot përfundoi trajnimi  për shuarjen e zjarreve malore dhe fushore. Ky trajnim u organizua për  herë të parë  nga Agjencioni i Menaxhimit të Emergjencave.
Qëllimi i këtij trajnimi ishte aftësimi i zjarrfikësve të rinj në rast nevojave emergjente si dhe ngritja e kapaciteteve te këtij agjencioni.
Në këtë trajnim murrën pjesë dhjetë  pjesëmarrës  nga gjatë komuna të Republikës së Kosovës. Pjesëmarrësit  vlerësuan  shumë lartë mbajtjen e këtij trajnimi si dhe theksuan se ”ne gjithmonë do të jemi të gatshëm të japim kontributin tonë për qytetarët në raste emergjente”. Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit edhe u certifikuan.