ZYRTARI KONTAKTUES PËR KOORDINIMIN E PUNËVE ME AGJENCINË PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT

 

Zyrtari kontaktues për koordinimin e punëve me Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit (APK ) për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave  – Faton Sahiti

Tel: 028/570-008 / Ext 235


Email: [email protected]