VIZIT K.P PERÇËSHTJE TË SIGURISË NGA KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS