Në AKSP u mbajt seminari i dukshmërisë për Projektin