U mbajt takimi i radhës i grupit punues për hartimin e Projekt-Udhëzimeve