Divizioni i Prokurimit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekim Dakaj

Menaxher  I Devizionit të Prokurimit

 Tel. + 383 (0) 28 570 008

 E-mail: bekim.dakaj@rks-gov.net

 Adresa: AKSP – Vushtrri