Vushtrri, 28 qershor ’10-Nenshkrimi i marreveshjes se bashkepunimit me QDNJUP dhe QHDNJIE