Vushtrri, 28 maj `10-Vizita e ministrit Rexhepi dhe Hoxhaj ne QKSPEZH