Administrativna Naredba

UREDBA (KAJB) BR. 02/2023 ZA IZMENU I DOPUNU UREDBE (KAJB) BR.01/2020 ZA OSNOVNE STUDIJE BACHELOR U FAKULTETU JAVNE BEZBEDNOSTI16.06.2023UREDBA (KAJB) - Br. 01/2021 - O MOBILITETU, OBUKE, STUDIJAMA I POSETAMA STUDENATA19.05.2021UREDBA (KAJB) - Br. 02/2021 O FUNKCIONISANJU INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NA FAKULTETU JAVNE BEZBEDNOSTI19.05.2021UREDBA (KSJB) Br. 02/2020 O KUTIJAMA PRIMEDBA, PREDLOGA I SUGESTIJA NA KOSOVSKOJ AKADEMIJI ZA JAVNU BEZBEDNOST16.12.2020UREDBA (KAJB) - Br. 01/2020-KF RADA SAVETA FAKULTETA JAVNE BEZBEDNOSTI02.11.2020PRAVILNIK (KAJB) Br. 01/2020 ZA OSNOVNE STUDIJE BACHELOR NA FAKULTETU ZA JAVNU BEZBEDNOST08.09.2020REGULATION (KAPS) - No. 01/2019 - OF WORK AT UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM IN KOSOVO ACADEMY OF PUBLIC SECURITY25.06.2020UREDBA (VRK) Br. 05/2019 ZA VISOKO OBRAZOVANJA U KOSOVSKOJ AKADEMIJI ZA JAVNU BEZBEDNOST322.06.2020UREDBA (KAJB) - BR. 01/2016-SF ZA IZBORE STUDENATA NA FAKULTETU ZA JAVNU BEZBEDNOST03.05.2016UREDBA (AKJB) - BR. 02/2016-SF O AKTIVNOSTIMA STUDENATA U FAKULTETU JAVNE BEZBEDNOST03.05.2016PRAVILNIK (KAJB) BR. 02/2014 O KRŠENJIMA, DISCIPLINSKIM MERAMA, KAO I DISCIPLINSKA PROCEDURA ZA POLAZNIKE KAJB18.03.2015UREDBA (KAJB) Br. 03/2014-KF ZA ODABIR, IMENOVANJE I RAZREŠENJE DEKANA, PRODEKANA I RUKOVODIOCA SEKTORA FAKULTETA17.03.2015 UREDBA (KAJB) - Br. 01/2014 - ZA BIBLOTEKU KOSOVSKE AKADEMIJE ZA JAVNU BEZBEDNOST17.03.2015UREDBA BR. 06/2013 ZA ODBOR KOSOVSKE AKADEMIJE ZA JAVNU BEZBEDNOST11.03.2015UREDBA (VRK) BR. 25/2013 O PLAĆANJU NASTAVNOG OSOBLJA KAO I STRUČNJAKA FUNKCIONALNIH OBLASTI11.03.2015UREDBA (VRK) BR.26/2013 ZA FUNKCIONALIZACIJU VISOKOG OBRAZOVANJA U KOSOVSKOJ AKADEMIJI ZA JAVNU BEZBEDNOST11.03.2015- UREDBA (VRK) BR. 05/2014 ZA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U AKADEMIJI KOSOVA ZA JAVNU BEZBEDNOST11.03.2015UREDBA BR. 38/2012 ZA PLANIRANJE OBUKE I KOORDINACIJU DONACIJA ZA OBUKU INSTITUCIJA JAVNE BEZBEDNOSTI KOJE SE ORGANIZUJU I ODRŽAVAJU U KAJB-U11.03.2015UREDBE BR. 39/2012 ZA KODEKS ETIKE U KOSOVSKOJ AKADEMIJI ZA JAVNU BEZBEDNOST 11.03.2015UREDBE BR. 03/2012 ZA PRUZANJE OBUKE I USLUGA PRIVATNIM FIZICKIM I PRAVNIM LICIMA 09.03.2015