Istorijat

 

 

Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB)osnovana je septembra  1999 godine.Tada se zvala Škola Policiske Službe Kosova, da bi od 2006 godine  svoje ime promenila u Kosovski Centar za Javnu Bezbednost ,Obrazovanje i Razvoj. 

  

26 marta, 2008 godine, stupanjem na snagu Administrativnog Uputstva UNMIK-a, br. 2008/3, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost, funkcioniše kao izvršna agencija Ministarstva Unutrašnjih Poslova.

Od decembra 2011 godine  nakon usvajanja zakona dobija ime Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB) . Prema ovom zakonu KAJB je odgovorna institucija za pružanje obuka i visokog obrazovanja, sprovođenje politika i strategija obukavisokog obrazovanja, kao i razvoj kapaciteta u oblasti javne bezbednosti.Akademija pruža ove usluge za sve institucije javne bezbednosti ali bez ograničavanja samo na :Policiju Kosova (PK), Korektivne Službe Kosova (KSK), Probacione Službe Kosova (PSK), Carina Kosova (CK), Agencija za Rukovođenje Hitnim Situacijama (ARHS), i  Piliciskog Inspektorijata Kosova (PIK).

. Obrazovanje pripadnika institucija javne bezbednosti spadaju među ključnim komponentima za stvaranje i razvoj jednog modernog i održivog sistema bezbednosti na Kosovu. Ove institucije su pripremljene profesionalno i po međunarodnim standardima, kako bi se suočili sa raznim izazovima i pretnjama.  


Kao rezultat resursa  Akademija je postala primarno mesto  za  obuku i visoko obrazovanje za širu oblast  javne bezbednosti i ogranak za sprovođenje obuke. 


U jednoj godini, u KAJB-u obuku završi od 12.000 do 13.000 službenika  za javnu  bezbednost, od osnovne obuke pa sve do specijalizovane obuke. 


KAJB posedoje 28 učionica za nastavu  i može da primi 711 studenata. U Akademiji postoje dva internata, jedan ženski jedan muški. 

 

U glavnom objektu i drugih pratećim objektima smeštene su kancelarije administrativne podrške, nastavni centar “Steve Bennett”, dve sale za gimnastiku, jedna prostorija za fizičke vežbe, oružarnica, tri skladišta, medicinska služba, menza, vešeraj i  berbernica. 


Misija, vizija, vrednosti i strateški ciljevi


U decembru 2013 godine Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost usvojila je Strategiju Razvoja i  njen Plan Delovanja za 2014-2018 godinu. Deo ovog dokumenta su misija vizija, vrednosti i strateške objective kao što su dole navedene.

MISIJA

Akademija pruža usluge visokog kvaliteta za obrazovanje, istraživanje i razvoj agencija javne bezbednosti Republike Kosova.. 


VIZIJA 

 

U 2020 godini Akademija će biti priznata od strane međunarodnih i domaćih stranaka interesa kao primarna institucija svih nivoa obrazovanja u sektorima javne bezbednosti. Članovi njenog osoblja prestaviće visoki nivo profesionalizma kao I biće sasvim posvećeni u organiznim vrednostima KAJB-a kao i za principe neprekidnog usavršavanja.

 

VREDNOSTI

 

Iskrenost

Transparetnost

Pokazana odgovornost 

Profesionalna etika


STRATEŠKE OBJEKTIVE

 

Stalna saradnja sa glavnim stranama interesa

Razvoj nastavnog plana i programa za sve nivoe koje pruza KAJB

Osoblje koje u smislu nadležnosti i kapaciteta ispunjava zahteve obrazovanja u KAJB-u

Unutrašnje organizovanje i infrastruktura ispunjavaju potrebe  za sprovođenje misije u KAJB-u.

Sistem obezbeđivanja kvaliteta sa ciljem stalnog unapređivanja 

Fuksionalizacija Instituta za Istraživanja i Razvoj u KAJB-u


KAJB funkcioniše na nezavisan namin što se tiče izvora električne energije i vode. 


Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost, nalazi se u Vučitrnu, 25 kilometara severozapadno od Prištine.