Na Akademiji je održan informativni dan o programu Erazmus +

12.01.2024

Vučitrn, 11 januar 2024 - U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) danas je održan Informativni dan o programu Erazmus+.


Ova aktivnost je imala za cilj širenje informacija o novim pravilima i procedurama za prijavu u programu Erazmus +.
28. novembra godine koju smo ostavili, Erazmus+ program je otvoren za nove pozive za 2024. Studenti, akademsko osoblje Fakulteta Javne Bezbednosti (FJP) su tokom ovog sastanka takođe obavešteni o novim pogodnostima koje fakultet može imati od ovog programa.


U okviru informativnog dana Erazmus+ programa, koordinatorka Erazmus+ kancelarije na Kosovu, Mimika Dobroši, u pratnji Blerine Zjače, upoznala je prisutne sa razlikama između novih poziva i poziva prošle, odnosno 2023. godine.


Zvaničnici iz programa Erazmus+ objasnili su nova pravila prijave i uslove koji moraju biti ispunjeni da biste bili korisnik ovog programa.


Na ovom sastanku, među tačkama o kojima se razgovaralo bila je mobilnost pojedinaca i za visoko obrazovanje i za stručno obrazovanje, zatim izgradnja kapaciteta u sistemu visokog obrazovanja kao i Erazmus+ kartica za visoko obrazovanje (ECHE), a koja je u planu KAJB-a da se prijavi u bliskoj budućnosti.


Dok su predstavnici Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost optimisti da ce studenti i nastavnici Fakulteta Javne Bezbednosti moći da imaju još više koristi od Erazmus+ programa u buducnosti.


Na ovom sastanku su učestvovali dekan Fakulteta Javne Bezbednosti Ferid Azemi, šef odeljenja za spoljne odnose u KAJB-u Avni Istrefi i drugi visoki predstavnici Akademije.
Inače, kroz program Erazmus+, od 2016. do prošle, 2023. godine, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost razmenila je 122 studenta, članova akademskog i administrativnog osoblja, od kojih 97 odlazecih i 25 dolazećih sa 5 visokim obrazovnim institucijama iz zemalja Evropske unije: sa Estonskom akademijom bezbednosnih nauka, Brandenburškim univerzitetom primenjenih policijskih nauka u Nemačkoj, Norveškim policijskim univerzitetskim koledžom, LAUREA Univerzitetom primenjenih nauka u Finskoj i Vatrogasnim univerzitetom u Poljskoj.