Akademija je potpisala memorandum o razumevanju sa PIK i Carinom Kosova

20.09.2023

Vučitrn, 20 septembar 2023 – Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB) potpisala je danas memorandum o razumevanju sa Policijskim Inspektoratom Kosova (PIK) i Carinom Kosova (CK).

 

Sporazum su potpisali Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jashari i Izvršni Direktor Policijskog Inspektorata Kosova Kushtrim Hodaj.

 

Dok sa Carinom Kosova, sporazum je potpisan između direktora Jašarija i generalnog direktora carine, Agrona Ljugalija,


Sporazum je usmeren na postizanje zajedničkih strateških ciljeva između Akademije i ovih institucija, u oblasti obuke i podizanja kvaliteta u razvoju kapaciteta u oblasti javne bezbednosti.

 


Ključne tačke sporazuma o razumevanju su; Angažovanje osoblja za obuku Policijskog Inspektorata Kosova i Carine Kosova u obezbeđivanju programa obuke na Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost, saradnja na podizanju kapaciteta službenika institucija javne bezbednosti kroz obuku, stvaranje mreže mentora za period stažiranja u radno mesto (Stažiranje) kadeta programa stručnog usavršavanja i dr.Inače, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost ima blisku saradnju sa svim institucijama javne bezbednosti u zemlji.