Održana je redovna sednica odbora

16.06.2023

Vučitrn, 16 jun 2023 – U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) danas je održana redovna sednica odbora na kojoj su razmatrana ključna pitanja u vezi sa stručnim usavršavanjem i aktivnostima koje se održavaju na Akademiji.Na početku se razgovaralo o izboru novog predsednika Upravnog odbora Akademije, gde je većinom glasova izabran g-din Kushtrim Hodaj, koji je i glavni izvršni direktor Policijskog inspektorata Kosova.


Na ovom sastanku razgovarano je o nekoliko pitanja u cilju unapređenja stručnog usavršavanja u oblasti javne bezbednosti. Odlučeno je da se formira radna grupa koja će se posvetiti pregledu programa i metodologija obuke. Članovi ove radne grupe biće službenici agencija za javnu bezbednost u zemlji.


Takođe tokom sastanka razgovarali su o procesu akreditacije i validacije Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, gde su tokom ove diskusije analizirane aktuelne procedure u vezi sa akreditacijom.

Zatim se razgovaralo o informacijama o institucionalnoj akreditaciji kako bi se osigurali visoki bezbednosni standardi institucije u celini.Na kraju sastanka, zamenik Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost g-din Kastriot Jashari. pomenuo neke važne aktivnosti i odluke koje su sprovedene u Akademiji tokom godine koju smo ostavili za sobom. Članovi odbora su razmotrili godišnji izveštaj o radu Akademije za prošlu godinu i tako razgovarali o ciljevima za tekuću godinu.Na ovom sastanku su učestvovali Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jashari, Vršilac dužnosti Glavnog Državnog Tužioca, Besim Kelmendi, Generalni Direktor Carine Kosova Agron Llugaliu, Generalni Direktor Probacione službe Kosova Arsim Tahiri, Izvršni Direktor Policijskog Inspektorata Kosova  Kushtrim Hodaj, Zamenik Gneralnog Direktora Agencije za Upravljanje Vanrednim Situacijama, Shefki Avdullahu, Taibe Canolli, Direktor Odeljenja za Ljudske Resurse u Policiji Kosova, Bujar Gashi, Načelnik Uprave za  Javne Bezbednost u Korektivnoj Službi Kosova, Shpresa Muharremi iz OEBS-a i drugi službeniciiz  Akademije i agencija javne bezbednosti u zemlji.