Na Fakultetu Javne Bezbednosti dva studenta iz Finske su završili semestar studija

12.05.2023

Vučitrn, 12 maj 2023 - U okviru saradnje između Finske i Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB), u oblasti obrazovanja za javnu bezbednost, dva studenta Univerziteta Primenjenih Nauka "LAUREA“ Finske, danas su završili semestar studija na Fakultetu Javne Bezbednosti u Akademiji.

 

Studenti Jessika Kokko i Oskar Leskinen, koji studiraju na bachelor nivou  za red, bezbednost i upravljanje rizika u Finskoj, boravili su na Akademiji tri meseca zaredom gde su pohađali predavanja na Fakultetu Javne Bezbednosti.

 

Studenti  iz Univerziteta Primenjenih Nauka  "LAUREA”, pored predavanja tokom njihovog boravka na Kosovu, posetili su Odeljenje za Evropske Integracije i Koordinaciju Politika, Nacionalni Centar za Upravljanje Granicom Ministarstva Unutrašnjih Poslova (MUP), Korektivna  Služba Kosova (KSK), Zatvor Dubrava, Zatvor visoke bezbednosti, Probacionu Službu Kosova (PSK), Misija OEBS-a na Kosovu, itd. Svrha svih ovih poseta je bila da se, pored teorijskog dela, studenti iz Finske bliže upoznaju sa napretkom razvoja institucija javne bezbednosti na Kosovu.

 

To je prvi put da su strani studenti boravili na Fakultetu javne bezbednosti (FJB), koji su pohađali semestar u korist kredita (ECTS) koji se prebacuju na njihov fakultet u Finskoj.

 


Boravak  navedenih studenata u cilju  studija na Fakultetu Javne Bezbednosti omogućen je kroz program Evropske unije Erazmus+.

 

Timo Ryynänen, profesor na Univerzitetu Primenjenih Nauka "LAUREA“, takođe je boravio tokom nedelje u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB). Tokom njegovog boravka na Akademiji došlo je do razmene iskustava između profesora Fakulteta javne bezbednosti i profesora Ryynänen.  Takođe, tokom sastanka obostrano je upoznato sa metodologijom studija, nastave, načinom vrednovanja rada nastavnika iu USHA i FJB obrazovnim institucijama.

 


Na kraju posete, prof. Timo Ryynänen  u pratnji službenika za spoljne odnose na Akademiji sastao se i sa ambasadorom Finske na Kosovu, g-din Matti Nissinen, koji je izrazio podršku nastavku saradnje između KAJB-a i Univerziteta "LAUREA“ i drugih relevantnih Finskih institucija.

 


Inače, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost ima sporazum o saradnji sa Univerzitetom Primenjenih Nauka "LAUREA“, koja ovaj sporazum nastavlja i dalje.