U Akademiju je diplomiralo 46 kadeta KSK-a

27.01.2023


Vučitrn, 27 januar 2023 godine -  U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) diplomirala je 42. klasa kadeta Korektivne Službe Kosova (KSK), gde od danas ovoj službi je pristupilo  još 46 novih službenika.


Prilikom ceremonije diplomiranja, kadeti su dobili brojnu podršku i čestitke od strane  prisutnih.


Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije Javne Bezbednosti g-din  Kastriot Jashari, je rekao da će Akademija nastaviti da pruža obuke za sve službenike javne bezbednosti.

"U ime Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, kadetima čestitam završetak profesionalne obuke Korektivne Službe Kosova. Na osnovu svoje vizije i misije, Akademija obezbeđuje obuke za sve institucije javne bezbednosti", rekao je g-din Jashari.


 Direktor Jashari je rekao da nastavni plan i program obuke po kojima su obučavani kadeti Korektivne Službe Kosva upoređuju sa međunarodnim programima.

 

"Od danas ste korektivni službenici sa sertifikatima koje je izdala Akademija kroz odličnu saradnju koju smo imali sa korektivnom službom, ova saradnja ne bi mogla biti ostvarena bez podrške dva ministarstva, ministarke g-đe Albulene Haxhiu i ministra g-din Xhelal Sveçla", rekao je Jashari koji je  dodao da je tokom ovih sedam meseci obuke glavni cilj bio podučavanje i učenje. 


"Želeo bi da veštine, sposobnosti i nadležnosti koje ste stekli tokom obuke da ne dođu do izražaja da ih koristite, ali i ako dođu do izražaja, uveren sam da ćete ih na profesionalniji način koristiti  kao i da ćete se suočiti sa svakim izazovom sa kojim se sretnete", rekao je Jashari.Dok g-đa Albulena Haxhiju, Ministarka Pravde, tokom ceremonije diplomiranja kadeta Korektivne Službe Kosva, rekla je da težnje da se izgradi efikasniji sistem sa odgovornijim institucijama koje služe pravdi i više profesionalizma rezultiraju većim uspehom.


G-đa Haxhju je dodala da korektivni službenik  je odgovoran za bezbednost osuđenika i onih koji su u pritvoru. Takođe ministarka Haxhiju je rekla da korektivni službenici daju izuzetan doprinos resocijalizaciji i prevaspitanju lica koja su prekršila zakon.


"Ove svete misije najuspešnije mogu da obavljaju samo profesionalni službenici koji svoje dužnosti obavljaju poštujući prava i slobode svakoga podjednako, bez diskriminacije na osnovu rase, pola, jezika, starosti, vere, etničke pripadnosti, ekonomskog statusa, seksualne orijentacije. ili bilo koji drugi lični status", rekla je ministarka Haxhiju.

Ministarka Haxhiu je rekla da su tokom ovog dvogodišnjeg mandata izvršene velike reforme u Korektivnoj Službi Kosova.
"Prvi put se Korektivna Služba Kosova tretira posebnim zakonom, ovaj zakon koji predviđa dostojanstven tretman službenika KSK-a", rekla je Haxhiju, poželevši novim diplomcima uspeh u radu.


Ona je dodala da će Ministarstvo Pravde pomno pratiti dešavanja u KSK-a, gurajući napred reforme. Haxhiju je takođe rekla da neće tolerisati bilo kakvo kršenje koje je u suprotnosti sa zakonom.

Takođe, kadetima Korektivne Službe Kosova diplomiranje je čestitala  g-đa Jeta Tela, šef kabineta Ministra Unutrašnjih Poslova g-din  Xhelal Sveçla.


"Danas se ovoj plemenitoj  profesiji pridružuje  još  46 devojaka i mladića u interesu javne bezbednosti, kako bi unapredili sveukupnu posvećenost u oblasti povećanja i unapređenja javne bezbednosti", rekla je Tela, navodeći da Ministarstvo Unutrašnjih Poslova ima prioritet borbu  protiv kriminala i korupcije.


"Nesumnjivo, vi i oni koji se bave ovom profesijom bićete deo ove misije. Služba kojoj se vi pridružujete je izuzetno važna karika javne bezbednosti. Vi ste ti koji u teškim okolnostima morate da obavljate posao poštujući ustavna načela, a takođe i da se starate da se prema osuđenima postupa na humaniji način", rekla je Tela ispred kadeta KSK-a.


Dalje, ona je dodala da će Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, preko Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, nastaviti svoju posvećenost kontinuiranom podizanju nivoa obuke i obrazovanja u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom.

Takođe tokom ove ceremonije i Zamenik Generalnog Drektora Korektivne Službe Kosova g-din Sami Gashi poželeo kadetima uspeh u radu.

"Vaša odluka da služite u Korektivnoj Službi Kosova je odluka da služite bezbednosti i građanima zemlje. Od vas se traži da obavljate svoju dužnost u skladu sa ustavom i zakonima naše zemlje”, rekao je Gashi.


Na ceremoniji dodele diploma učestvovali su i drugi predstavnici domaćih i međunarodnih institucija.