Predstavnici Akademije učestvovali na međunarodnoj konferenciji "Obrazovanje bezbednosti i obrazovanje za bezbednost"

05.12.2022

Estonija, 01 decembar 2022 godine – Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB) je dobar primer u regionu i Evropi kako se projekti tako uspešno sprovode, ovako je ocenjeno na međunarodnoj konferenciji  "Obrazovanje Bezbednosti i bezbednosno obrazovanje", koja je održana u Tallinn u Estoniji.

Na ovoj konferenciji, koju je organizovala Estonska Akademija Bezbednosnih Nauka, učestvovala su dva predstavnika Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost:g-din Vilard Bytyqi, profesor Fakulteta za Javnu Bezbednost i g-dinb  Skender Agaj, službenik za spoljne odnose.Tokom ove konferencije, u  jednoj sesiji  u kojoj je bilo reči o ulozi obrazovanja u oblasti bezbednosti i prekogranične saradnje, prisutni su ocenili da je Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost, kao rezultat rada na realizaciji projekata posvećenih obrazovanje i bezbednost, danas nudi kvalitetnu obuku i obrazovanje.

Predstavnici Akademije na konferenciji su predstavljeni na temu  "Iskustvo spoljnog partnera u razvoju unutrašnje bezbednosti kroz međunarodnu saradnju".

U ovoj prezentaciji govorilo se o iskustvu koje je Akademija je stekla tokom oba projekta bratimljenja koja su  finansirana od strane EU-e i implementiranih od strane Estonije i Finske, projekate koji su imali za cilj jačanje obrazovanja u oblasti javne bezbednosti.


U okviru ove konferencije, predstavnici Akademije, Bytyqi i Agaj posetili su policijski studijski centar u Paikuse, gde su se upoznali sa pregledom nastavnog plana i programa, modelom integrisanog obrazovanja i zajedničke obuke, poligonima i relevantnim metodologijama, saradnja sa partnerskim organizacijama itd.

Pored učesnika sa Kosova, na ovoj konferenciji su učestvovali i predstavnici CEPOL-a, Finske, Nemačke, Holandije, Poljske itd.

Inače, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost sarađuje sa Akademijom Bezbednosnih Nauka iz Estonije od 5 septembra 2013 godine, kada je potpisala sporazum o međusobnoj saradnji.

Obe institucije sarađuju i kroz Erazmus+ program, gde se razmenjuju iskustva između studenata, predavača i administrativnog osoblja obe institucije iz Estonije i Kosova.