Akademiju je posetila delegacija iz Albanije, Makedonije i Holandskog Komiteta

10.11.2022

Vučitrn, 8 novembar 2022 – Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost  Kastriot Jashari dočekao je danas delegaciju Zavoda za Maloletnike na Akademiji za Obuku iz Albanije, Severne Makedonije i Holandskog Helsinškog Komiteta.

 

Delegaciju su činili Marinela Alia Direktorka Zavoda za Maloletnike iz Albanije, Mavrodi Karpicarov Direktor Zavoda za Maloletnike iz Severne Makedonije i Annet Van Den Bosch ekspert Holandskog Komiteta u Helsinkiju.

 

Svrha posete bila je razgovor o realizaciji regoinalnog projekta ‘’Ka sigurnom, podsticajnom i rehabilitacionom zatvorskom okruženju za decu  i maloletnike u sukobu sa zakonom u Albaniji, Kosovu i Severnoj Makedoniji ‘’.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jashari poželevši mu dobrodošlicu, zahvaljuje se Holandskom Komitetu u Helsinkiju na doprinosu u realizaciji projekta. Jashari je ocenio da sve relevantne institucije na Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji imale koristi od ovog projekta. 

 

U međuvremenu direktor Jashari je informisao delegaciju o razvoju i dostignućima na Akademiji.


Dok Annete Van Den Bosch ekspert Holandskog Komiteta u Helsinkiju  zahvalila je Akademiji na gostoprimstvu u razmeni iskustava između zemalja.  

 “Profesionalnim radom i posvećenošću svom institucionalnom razvoju, Akademija je obrazovna institucija za javnu bezbednost model koji treba slediti”,  rekla je Van Den Bosch zahvalivši se na saradnji Akademije, Korektivne Službe Kosova i Holandskog Helsinškog Komiteta na Kosovu u okviru projekta postignuti su dobri rezultati.

 

Dalje tokom sastanka je rečeno da su u okviru projekta su odvijene obuke sa ciljem povećanja kapaciteta Korektivne Službe Kosova za dalji razvoj procesa resocijalizacije i reintegracije dece i maloletnika u sukobu sa zakonom. 

 

Tokom sastanka održano je nekoliko prezentacija koje se odnose na obuku iz oblasti maloletničke delikvencije u saradnji KAJB, KSK i NHC, članstvo Akademije u međunarodnim bezbednosnim institucijama i napredak obuke i visokog obrazovanja na Akademiji.


Sastanku su prisustvovali predstavnici Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost i predstavnici agencija za javnu bezbednost.