U Fakultetu Javne Bezbednosti diplomirali su pedeset i jedan studenata

24.06.2022

Vučitrn, 24 juni 2022 – U Kosovskoj Akadamiji za Javnu Bezbednost danas su diplomirali pedeset i jedan studenata pete generacije  Fakulteta Javne Bezbednosti. Prilikom dodele diploma ocenjeno je da obrazovanje i obuka pripadnika javne bezbednosti igra važnu ulogu u bezbednosti građana i zemlje.  

 

Diplomci su službenici svih agencija za javnu bezbednost, iz Kosovske Policije, Korektivne Službe Kosova, Probacione Službe Kosova, Carine Kosova, Agencije za Upravljanje Vanrednim Situacijama i  Kosovskog Policijskog Inspektorata.  

 

Ministar Unutrašnjih Poslova  Xhelal Sveçla čestita maturantima na postignutom uspehu. 

“Čast mi je što sam ispred vas prilikom otvaranja novog poglavlja za vas, ali i za našu državu. Ceremonia završetka vašeg zalaganja za vaše akademsko usavršavanje je u stvari samo početak vašeg usavršavanja,  sada na nekom najvećem nivou”, rekao je  Sveçla rekavši da je bezbednost naše zemlje često bila kompromitovana raznim faktorim, ocenivši tako koliko je neophodna izgradnja kapaciteta u upravljanju bilo kojom vrstom situacije. 

Ministar Sveçla je rekao da će novodiplomirana generacija iskoristiti znanje stečeno tokom studija na Fakultetu Javne Bezbednosti da poveća vigilentnost u bezbednost zemlje. 

"Već četiri meseca traje rat, ne samo nepravedan, već i neravnopravan, neopravdana agresija Rusije na Ukrajinu. Ovo je slučaj da se mi kao bezbednosni akteri suočavamo sa novim situacijama, za nas čak ni nepoznatim. Je još jedan dokaz da moramo biti vigilentni i spremni za svaku moguću situaciju. Rat Rusije protiv Ukrajine definitivno je uticao na našu bezbednost s obzirom na to da se Srbija pozicionirala uz naspram agresoru i da je dosledno činila napore da destabilizuje našu zemlju, rekao je ministar Sveçla, rekavši obezbeđivanje bezbednsoti za sve građane bez razlike je zajednička misija svih agencija javne bezbednosti.

 

Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jashari rekao je da je jedina svrha Akademije da obezbedi obuku i obrazovanje na najvišem nivou za sve službenike javne bezbednosti.za sve službenike javne bezbednosti. 

“Želim vam dobrodošlicu u ovaj hram znanja, u Kosovsku Akademiju za Javnu Bezbednost. Institucija u kojoj se danas nalazite uvek je bila vođena jasnom vizijom kontinuirano unapređenje nivoa obrazovanja u oblasti javne bezbednosti, odnosno sprovođenja zakona”, rekao je Jashari, rekavši da su službenici javne bezbednosti koji su izašli iz Akademije bili su spremni da se suoče sa nepredvidivim izazovima i dinamikom uvek funkciji mirnog i bezbednog okruženja za sve građane Republike Kosova, bez obzira na etničku pripadnost, veru, region, godine ili pol.  “Akademija je institucija sa kredibilitetom i jasnim identitetom uporedivim na međunarodnom nivou po kvalitetu akademskog znanja i potvrđenom nagradom za izvrsnost iz Sjedinjenih Američkih Država”, rekao je Jashari.


Takođe, ministarka Pravde Albulena Haxhiu je tokom svog govora izrazila zadovoljstvo što su skorašnji diplomci, uprkos izazovima, postigli uspeh.Haxhiu je ovom prilikom rekla da će stvoriti još bolje uslove za svakog službenika u bezbednosnim institucijama. 

"Srećna sam što se u našu državu pridružuju nove generacije, kako bi doprinele i angažovale se u održavanju reda i bezbednosti, ali i vladavine prava, posebno u veoma teškoj situaciji o kojoj je razgovarao i ministar  Xhelal Sveçla. Posvećeni smo povećanju naših kapaciteta u oblasti bezbednosti, ali i pravosuđa, i moramo se posvetiti boljim uslovima rada u našim institucijama, uvereni da ćemo samo na taj način moći da stvorimo ambijent i uslove za rad koji motiviše naše službenike”, rekla je Haxhiu, rekavši da Kosovska Probaciona Služba ima odlično partnerstvo sa Kosovskom Akademijom za Javnu Bezbednost. 


Dok je Generalni Direktor Kosovske Policije Samedin Mehmeti rekao da svaki službenik javne bezbednosti ima ključnu ulogu u unapređenju bezbednosnih institucija. Direktor Mehmeti je rekao da razvoj i unapređenje bezbednosnog osoblja u institucijama za sprovođenje zakona utiče na izgradnju kredibilnih institucija.

“Obrazovanje i obuka imaju važnu ulogu, posebno sa stručnom obukom u cilju institucionalnog razvoja, kao što je ministar  Sveçla pomenuo, suočavamo se sa velikim izazovima globalne bezbednosti, regionalne bezbednosti koji naravno imaju uticaja na našu zemlju”,  rekao je Mehmeti.


Dekan Fakulteta Javne Bezbednosti Bejtush Gashi rekao je da su novodiplomirani studenti promoteri unapređenja i razvoja javne bezbednosti u Republici Kosova. Dekan Gashi je govorio i o procesima kroz koje Fakultet Javne Bezbednosti prolazi. Gashi je rekao da je FJB  u procesu otvaranja master programa iz oblasti javne bezbednosti. 

“Naši ciljevi idu dalje, želeći angažovanje svih drugih bezbednosnih institucija, postigli smo i i istakli uspeh, tako da ćemo nastaviti da radimo na još boljem okruženju i za profesore i za studente”, rekao je Gashi. Na kraju dekan čestita studentima diplomu i uspeh u radu.


Inače, na svečanosti su dodeljene diplome dvojici istaknutih studenta. 

 Qëndresë Ramadani je govorila u ime studenata, koji su takođe proglašeni za istaknute student, rekavši da su tokom četvorogodišnjeg perioda imali koristi i da su se profesionalno uzdigli. “Naporno smo radili da damo sve od sebe da služimo svim građanima zemlje”, rekao je Ramadani. 

Na kraju svečanosti uručeni su sertifikati svim diplomcima.  

 


Ceremoniji diplomiranja učestvovali prisustvovali su i Zamenik Generalnog Direktora Korektivne Službe Kosova sami Gashi, Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Probacione Službe Arsim Tahiri, Zamenik Generalnog Direktora Agencije za Upravljanje Vanrednih Situacija Shefki Abdullahu, Direktor Carinskog Odeljenja Kosova Bashkim Arifi, Šef Odeljenja u Policijskom Inspektoratu Kosova Bajram Fetahu, Direktor Direkcije za Zaštitu i Spasavanje u Opštini Vučitrn Malik Ferizi, Direktor Odeljenja za Javni red i Bezbednost pri Misiji OEBS-a na Kosovu Edward Anderson, viši savetnik za Kosovsku Policiju u ICITAP Timot predstavnicima kancelarije Evropske Unije na Kosovu kao i visokim službenicima Akademije.