Akademiju je posetilo nekoliko mladih trenera OEBS-a

08.06.2022

Vučitrn, 8. juna 2022 –  Vršilac dužnosti Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jashari, primio je danas na sastanku delegaciju mladih trenera Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS) sa misijom na Kosovu. Svrha posete je bila blisko upoznavanje sa dešavanjima u Akademiji i razmena iskustava između njih i instruktora Kosovske Policije.

 

Delegaciju je predvodila Sabrina Salis, vršilac dužnosti šefa Odeljenja za imovinu, Kulturnu Baštinu i Međuverski Dijalog.

 

Vršilac dužnosti Generalnog Direktora Akademije Kastriot Jashari, visoko ceneći ovu posetu, upoznao je delegaciju sa važnim procesima kroz koje je Akademija prošla od svog osnivanja do sada.

Govoreći o istoriji Akademije, direktor Jashari se zahvalio Organizaciji za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS) koja podržava Akademiju u njenom razvoju od njenog osnivanja do danas. On je rekao da je OEBS pomogao i nastavlja da pomaže Akademiji obezbeđivanjem obuke, kao i donirajući  brojne donacije.

"OEBS je partner Akademije od njenog osnivanja. Bez saradnje sa međunarodnim i lokalnim institucijama, Akademija ne bi bila tu gde je danas“, rekao je Jashari  izrazivši spremnost da nastavi i proširi saradnju u cilju prenošenja iskustava  u oblasti reda i bezbednosti.

 

U međuvremenu, Sabrina Salis, vršilac dužnosti šefa Odeljenja za Imovinu, Kulturno Baštinu i Međuverski Dijalog u Misiji OEBS-a na Kosovu, izrazila je zahvalnost na prijemu. Tokom sastanka Salis je visoko cenio rad u Akademiji. Govoreći o novim trenerima koje je pratio, Salis je rekao da neki od njih imaju iskustva u oblasti polne ravnopravnosti, neki su osnovali svoje nevladine organizacije i aktivni su u civilnom društvu itd. Salis je rekao da su 2022 godine odlučili da naprave grupu mladih ljudi za sprovođenje projekata ljudskih prava. „Čvrsto verujemo da je omladina Kosova  snaga ljudskih prava“, rekao je Salis.


Šef odseka za specijalizovanu obuku Policije Kosova u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost, major Rrahim Fazliu je tokom sastanka govorio o opštoj obuci Kosovske Policije, osnovnoj, naprednoj i specijalizovanoj obuci. Tokom sastanka, Fazliu je takođe informisao delegaciju o procedurama regrutovanja novih kadeta Kosovske Policije.

 

Dok je instruktor Kosovske Policije na Akademiji, narednik Rushdi Hoxha, obavestio delegaciju OEBS-a o obukama održanim za rad policije u zajednici.

 

U međuvremenu, Direktor Odeljenja za Bezbednost i Javni Red pri Misiji OEBS-a na Kosovu, Edward Anderson, prvo čestita Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost na dobijanju „Nagrade za Izvrsnost“ od Međunarodnog udruženja direktora za standarde i obuku za sprovođenje zakona ( IADLEST ) u Sjedinjenim Državama. Tokom sastanka, Anderson je govorio o ulozi Odeljenja za bezbednost i javni red u OEBS-u i njegovom doprinosu miru i javnoj bezbednosti.

 

Na sastanku je razgovarano i o značaju i doprinosu mladih miru i bezbednosti u zemlji. Na kraju, delegacija je posetila kampus Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost.