Akademiju je posetila Delegacija iz Akademije Bezbednosnih Nauka iz Estonije

24.05.2022

Vučitrn, 24 maj 2022  godine – Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB) posetila je danas delegacija Akademije bezbednosnih nauka u Estoniji koju je predvodio  g-din Kadri Ann Salla, zamenik direktora Koledža  policije i granične policije, gde su se sastali sa  vršiocem dužnosti  generalnog direktora Akademije g-din  Kastriot Jashari i viši menadžment.

 

Cilj posete je bio upoznavanje sa misijom, vizijom i razvojem na Akademiji.Vršioc dužnosti  generalnog direktora Akademije g-din  Kastriot Jashari, pozdravljajući delegaciju i  zahvalio se na poseti Akademiji 

Jashari je informisao delegaciju o dešavanjima u Akademiji, o funkcionisanju Fakulteta javne bezbednosti, o realizovanim projektima kao io izazovima u kojima je prošao KAJB. 


Takođe tokom sastanka, vd -generalnog direktora Kastriot Jashari informisao je delegaciju o saradnji koju Akademija ima sa Akademijom bezbednosti u Estoniji u oblasti obuke pripadnika javne bezbednosti.


Govoreći o međunarodnoj saradnji, Jashari je rekao da je razmena iskustava između akademija u oblasti javne bezbednosti dobrodošla.

Jashari je izrazio spremnost da se nastavi saradnja između Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost i Akademije Bezbednosnih Nauka u Estoniji.

 

Delegacija je takođe informisana o metodama obrazovanja i nastavnim planovima i programima iz oblasti policije, izradi nastavnog plana i programa, mogućnostima korišćenja platforme za e-učenje (učenje na daljinu), organizovanju praktičnog dela o sistemu evaluacije/povratne informacije i obezbeđenju kvaliteta itd.


Dok se delegacija Akademije Bezbednosnih Nauka u Estoniji interesovala za metode koje Akademija ima za obuku i obrazovanje pripadnika bezbednosti, izazove na koje je KAJB  prošao.