Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB) ponovo akreditovana

03.03.2022

Vučitrn, 3 mart 2022 godine – Upravni Savet Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije 22. februara 2022. godine je doneo odluku o riakriditaciji  Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost kao akreditovanu instituciju za osposobljavanje, profesionalno  obrazovanje sa sledećim kvalifikacijama: Carinik, Policijski službenik, Probacioni službenik, Korektivni službenik, Inspektor Policijskog Inspektorata Kosova i Vatrogasne službe. 

U rešenju  se navodi da se Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost ponovo akredituje na period od tri godine, odnosno od 27.07.2021. do 23.07.2024. godine sa kvalifikacijama odobrenim u Nacionalnom okviru kvalifikacija.