Program bachelor studija na Akademiji je ponovo akreditovan

02.08.2021

Vučitrn, 2. avgusta 2021. - Državno Veće za Kvalitet (CSC) Kosovske Agencije za Akreditaciju (KAA) odlučilo je da ponovo akredituje program osnovnih studija na Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost, posebno na Fakultetu za Javnu Bezbednost.

Odluku je doneo CSC Kosovske Agencije za Akreditaciju (KAA) na sastanku održanom 27.07.2021.

Državno veće za Kvalitet je donelo odluku o svim izveštajima međunarodnih stručnjaka i na taj način stvorilo mogućnost za otvaranje konkursa za prijem studenata u novoj akademskoj godini 2021/2022 u svim institucijama i programima akreditovanim u Republici Kosovo. .


Odluku o ponovnoj akreditaciji studijskog programa za trogodišnji period pozdravio je Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Arton Berisha.

Berisha je ocenio da je ponovna akreditacija prvostupničkog programa za javnu bezbednost veliko postignuće za Akademiju i za sve zvaničnike Javne Bezbednosti.


Dekan Fakulteta za javnu bezbednost Bejtuš Gashi takođe je govorio o odluci i rekao da je odluka o kojoj je reč CSA KAA dobra vest za akademsko osoblje, studente i agencije za javnu bezbednost.

„Ova odluka o ponovnoj akreditaciji još jednom potvrđuje nivo i posvećenost akademskog osoblja, uprave i studenata u uspješnom ispunjavanju postavljenih ciljeva. Stoga, neka ova odluka posluži kao motiv za proširenje horizonta znanja i naučnih istraživanja u oblasti sigurnosti radi postizanja rezultata kojima težimo “, rekao je dekan Gashi