Kosovski Centar za Javnu Bezbednost posetio je Direktor Specijalne jedinice iz Albanije

04.05.2010

Vučitrn, 4. maj '10, Kosovski Centar za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj (KCJBOR), danas je posetio Direktor Specijalne jedinice iz Republike Albanije, g. Luiđ Vati koji je dočekan od strane direktora Direktorijata za Programsku Podršku g. Alji Bajgore, agencije i rukovodećeg osoblja Centra. G. Bajgora je informisao delegaciju o organizativnoj strukturi, kapacitetima kao i obuke koje su održane u Centru od strane Agencija za Javnu Bezbednost. Bajgora je također informisao delegaciju da Centar mnogo sarađuje s raznim sektorima bezbednosti i iz Albanije, gde su mnogi članovi bezbednosti ove države završili obuku u KCJBOR-u.
A inače, direktor Specijalne jedinice Republike Albanije, g. Vatije  zahvalio čelnicima Centra za mogućnost koju su pružili članovima bezbednosti Albanije završiti obuku u KCJBOR-u. Svrha ove posete bila je želja da se ubuduće postigne sporazum o saradnji između dve države u polju bezbednosti.Na kraju ove posete delegacija je je posetila objekte kao i opreme s kojima se obučavaju članovi Agencija bezbednosti u Centru.