Studenti UBT-a posetili su Akademiju

09.06.2021

Vučitrn, 09 juni 2021 godine -  Grupa studenata Univerzitetskog koledža za biznis i tehnologiju (UBT) koju je predvodio profesor g-din Arian Kadriu, danas su posetili Kosovsku Akademiju za Javnu Bezbednost (KAJB) gde su se  sastali sa dekanom Fakulteta za Javnu Bezbednost (FJB) g-din Bejtushom Gashiem, Prodekanom g-dinNekhat Jashari i drugo osoblje FJB-a.

Svrha posete bila je da se studenti upoznaju sa funkcionisanjem Fakulteta Javne Bezbednosti..

Tokom ove posete studentima UBT-a održana je prezentacija o ulozi, misiji Akademije i studijskom programu FJB-a.  


Dekan Fakulteta za JavnuBezbednost  g-din Bejtush Gashi pred studentima je napravio kratak pregled istorije i izazova sa kojima su se suočavali tokom procesa do otvaranja Fakulteta za Javnu Bezbednost.

Dekan Gashi, govoreći o programu visokog obrazovanja u oblasti javne bezbednosti za sve organe reda, rekao je da je program koji se sprovodi na Fakultetu za javnu bezbednost u skladu sa Bolonjskim procesom, odnosno evropskim standardima. „To je program koji ranije nije postojao ne samo na Akademiji, već i na Kosovu i u regionu“, rekao je Gashi.

Studenti UBT-a tokom ove posete imali su priliku da razmene iskustva i razgovaraju o raznim pitanjima sa akademskim osobljem Fakulteta za Javnu Bzbednost.