Održan je sledeći sastanak Akademijskog odbora

23.02.2021


Vučitrn, 23 Februar 2021 - Odbor Kosovske Akademije za Javnu bezbednost održao je danas sledeći sastanak na kome se raspravljalo o planu obuke za pripadnike javne bezbednosti, obuke koje će se održati tokom 2021 godine, pozdravljajući članove odbora, rekao je da je svrha plana obuke planiranje, organizovanje i sprovođenje analize potreba za obukom za institucije javne bezbednosti.


Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Arton Berisha, pozdravljajući članove odbora, rekao je da je svrha plana obuke planiranje, organizovanje i sprovođenje analize potreba za obukom za institucije javne bezbednosti.

“Plan obuke je jedinstveni dokument koji uključuje sve obuke planirane na godišnjem nivou putem kojih se postiže pregled područja obuke, trajanje obuke, ciljne grupe i područja razvoja treninga”, rekao Berisha.


Govoreći o obukama, direktor Berisha je ocenio da predmetni plan ispunjava potrebe za učešćem u predviđenim i planiranim obukama na osnovu interesa relevantnih institucija javne bezbednosti.


“Plan obuke predstavlja koordinaciju i saradnju između Akademije, Institucija Javne Bezbednosti i međunarodnih partnera u oblasti obuke, što povećava efikasnost službenika javne bezbednosti u svakodnevnom izvršavanju njihovih dužnosti “, rekao je Berisha


Takođe je na ovom sastanku pregledan godišnji plan rada Akademije tokom godine koju smo ostavili iza sebe.


Generalni direktor Arton Berisha rekao je da je uprkos situaciji pandemije Covid 19, Akademija uspela da sprovede skoro sve planirane aktivnosti, uvek poštujući mere koje su postavljene za zaštitu od Covida.


Dok je generalni direktor Kosovske Korektivne Službe Nehat Thaci čestitao Akademiji na dosadašnjem radu.

Odobravanje programa stručnog usavršavanja institucija javne bezbednosti takođe je razmotreno na sastanku odbora Akademije.

Takođe tokom sastanka ponovo je izabran Nehat Thaci za predsednika Odbora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost.

Tokom sastanka govorio je i direktor Odeljenja za javni red i bezbednost OEBS-a Edward T. Anderson koji je rekao da OEBS ima dobru saradnju sa Akademijom i drugim institucijama javne bezbednosti. Anderson je rekao da je OEBS spreman da pruži pomoć Akademiji i svim institucijama javne bezbednosti na Kosovu.Sastanku su prisustvovali generalni direktor Akademije Arton Berisha, Generalni Direktor Kosovske Korektivne  Službe Nehat Thaci - predsednik odbora, Generalni Direktor Kosovske Policije Samedin Mehmeti, Generalni Direktor Agencije za Upravljanje Vanrednim Situacijama Fadil Kodra, Vd-Generalni direktor Carine Kosova Bajram Rexha, Zamenik generalnog direktora kosovske probacione službe Kadri Haliti, Glavni Izvršni Službenik Kosovskog Policijskog Inspektorata Kushtrim Hoda,  Direktor Odeljenja za Javni Red i Bezbednost OEBS-a Edward T. Anderson,  viši  službenici ove organizacije  g-đa Shpresa Muharremi  i drugi zvaničnici iz Institucija Javne Bezbednosti i Akademije.