KAJB je potpisao sporazume o saradnji sa Nacionalnom bibliotekom Kosova "Pjeter Bogdani" i Asocijacijom elektronskih biblioteka Kosova (AEBK)

12.10.2020


Vučitrn, 9 oktombar 2020 - 
Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB) potpisala je danas sporazume o saradnji sa Nacionalnom Bibliotekom Kosova „Pjeter Bogdani“ i Asocijacijom Elektronskih Biblioteka Kosova (AEBK). Sporazumi koje su danas u prostorijama KAJB-a u Vučitrnu potpisali Generalni Direktor Akademije g-din Ismail Smakiqi,  Direktor NBK-a g-din Fazli Gajraku i koordinator AEBK-a g-đa Bukurije Haliti imaju za cilj saradnju između ovih institucija  da bi podržali i ostvarili zajedničke interese u odgovarajućim oblastima delovanja i produbiti odnose kroz njih u funkciji međuinstitucionalnog razvoja

U okviru sporazuma potpisanog između KAJB-a i NBK-a, između ostalog, saradnja će se usrediti na uzajamnu podršku i podsticanje u okviru: jačanja institucionalnih odnosa, korišćenja resursa institucija od zajedničkog interesa, istraživanja, saradnja u organizovanju konferencija, seminara, izložbi, sajmova, promocija značajnih publikacija autora, uključivanje u moguće zajedničke projekte, primena specijalizovanih usluga za autorska prava, pristup i pružanje referentnih usluga za studente , akademsko osoblje i stručno osoblje Akademije uključujući informacije o zbirkama Biblioteke (pristup preko 700 hiljada naslova), o elektronskom i ručnom katalogu, metodama istraživanja itd.

Dok u okviru sporazuma potpisanog između KAJB-a i NBK-a svrha ovog sporazuma  je članstvo  Kosovske Akademiji za Javnu Bezbednost  u Asocijaciji Elektronskih Biblioteka Kosova i korišćenje elektronskih izvora i materijala neophodnih za potrebe Akademija. Članstvo KAPS-a u AEBK nudi mogućnost korišćenja elektronskih izvora koje ABEK pruža putem EIFL-a („Elektronske informacije za biblioteke“, ili u prevodu „Elektronske informacije za biblioteke“).

Tokom zajedničkih diskusija na sastanku,Generalni Direktor KAJB-a , visoko ceneći značaj ovih postignutih sporazuma, takođe je dodao da je za studente akademsko i stručno osoblje KAJB-a sada omogućeno široki spektar mogućnosti da imaju pristup uslugama koje pružaju NBK  i AEBK-ai koje će biti velika podrška u izgradnji i proširenju njihovog znanja i intelektualnih kapaciteta. Iako je, između ostalog, u zajedničkoj raspravi takođe naglašeno da su takvi sporazumi više nego potrebni, u tom slučaju ćemo u slučaju konkretizacije ovih sporazuma moći da se razvijamo i podržavamo i proširimo naše institucionalne i intelektualne kapacitete (akademske i naučne).

 Kao deo dnevnog reda, izvršena je poseta prostorijama Akademije, gde je delegacija NBK-a i AEBK-a imala priliku da poseti kampus Akademije, bili su blisko upoznati sa radom, osobljem i dostignućima Akademije i vizijom za svoju budućnost.