Na Akademiji održan naredni sastanak odbora

01.10.2020

Vučitrn, 30 septembar 2020 - Na Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) danas je održan redni sastanak odbora na kome su teme razgovora bila pitanja u vezi sa oblastima visokog obrazovanja i razvojem obuke za službenike javne bezbednosti.

Sastanku su prisustvovali generalni direktor Akademije Ismail Smakiqi, generalni direktor kosovske policije Rashit Qalaj, generalni direktor Kosovske korektivne službe Nehat Thaçi, Kushtrim Hodaj v.d. izvršnog direktora Kosovske policijske inspekcije, v.d. Generalni direktor Carine Kosova Ibrahim Xhakaj, generalni direktor Agencije za upravljanje vanrednim situacijama Fadil Kodra, dekan Fakulteta za javnu bezbednost Bejtush Gashi, Kadri Haliti, zamenik generalnog direktora Kosovske probacione službe, Bylent Ribari iz OEBS-a kao i visoki zvaničnici relevantnih institucija.

Pozdravljajući učesnike, predsednik odbora Nehat Tači u početku je zatražio da se usvaja  dnevni red, gde svaka stavka zasebno  razmatrana.

Tokom ovog sastanka, nakon diskusije, usvojeni su profesionalni standardi za institucije javne bezbednosti.

između ostalog, odbor je jednoglasno glasovima zasnivao radnu grupu za reviziju profesionalnih kurikuluma za institucije javne bezbednosti..

U međuvremenu, tokom sastanka, generalni direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost izneo je šestomesečni izveštaj o radu Akademije za period januar-jun 2020.

Smakiq je rekao da je Akademija, iako u vreme pandemije, uspela da svoje aktivnosti razvija u skladu sa propisanim pravilima.

“Rezultati izveštajnog rada je rezultat uspešnog rada osoblja Akademije koji su dali svoj doprinos bilo pojedinačno ili grupno u ostvarivanju svojih radnih obaveza na odgovarajući i profesionalni način i istovremeno želim da zahvalim na rad i saradnju bezbednosne institucije i međunarodne organizacije koje su nas podržale u postizanju naših uspeha “, rekao je Smakići

Direktor Smakiqi rekao je da  sve aktivnosti i akcije koje preduzima Akademija su  koordinirane i predstavljene kroz godišnji plan rada KAJB-ti za 2020. godinu, strategiju  napretka i plana delovanja KAJB-ti 2019/2022..

Kao posebno dostignuće za ovaj period možemo izdvojiti: Stručno obučavanje za mladog policajca 55. generacije sa ukupno 446 kadeta; održavanje sedme međunarodne konferencije „Izazovi saobraćajne mobilnosti i javne bezbednosti“, koju je organizovao koledž „Tempuli“ u saradnji sa Akademijom; „Potpisivanje sporazuma o saradnji sa„ AAB koledž “sa univerzitetom„ Kadri Zeka “, potpisivanje sporazuma o saradnji sa Akademijom pravosuđa, stvaranje digitalne platforme„ učenje na daljinu “itd.“, Rekao je Smakiki.


Takođe tokom sastanka razgovarano je o razvoju   konkursnog procesa za prijem studenata na  bachelor studije za akademsku godinu  2020/2021 na Fakultetu Javne Bezbednosti.