Ponovo je počela profesionalna obuka učenja na dalinu (online) ''Mladi policajac''

07.07.2020

Vučitrn, 06 jula 2020 - Na Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost nastavlja se stručno usavršavanje "Mladi policajac", i to se radi putem internet platforme za učenje na daljinu E-obuka. 

Kao što je javnost obaveštena, stručno usavršavanje "Mladi policajac" 55. generacije u KAJB-u počelo je 11.11.2019, a prekinuto je 12.03.2020. U 18. nedelji obuke, Odlukom br.01 / 07 od 11.03.2020 Vlade Republike Kosovo.

Kao i drugim obrazovnim ustanovama u Republici Kosovo, nastavnici Fakulteta za javnu bezbednost nastavili su sa učenjem na daljinu. Nastavak obrazovnog procesa na Fakultetu javne bezbednosti, za 215 redovnih studenata ovog fakulteta, biće isti kao i nastavak obrazovnog procesa u visokoškolskim ustanovama u Republici Kosovo. Za sada će se nastaviti učenje na daljinu.

Pitanje nastavka stručnog usavršavanja kadeta „Mladog policajca“ 55. generacije Kosovske policije, u okolnostima pandemije, bila je glavna briga KAJB-a i KP. 

"Uvek i u skladu sa okolnostima razvoja pandemije, u nadi da će mo  se vratiti iliti nastaviti sa obukom na Akademiji, vodeći kadrovi Akademije i kolege Direktorata za obuku Kosovske policije obradili su nekoliko opcija za nastavak profesionalnog programa koji je bio prekinut." , rekao je generalni direktor Kosovske akademije za javnu bezbednost Ismail Smakiqi.

U skladu sa priručnikom za zaštitu od širenja virusa Covid-19, , Ministarstvo zdravlja juna 2020, odnosno Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, koji obavezuje institucije da primene mere utvrđene u ovom priručniku i koji onemogućava povratak studenata i učenika u nastavku obrazovnog procesa u školskim ustanovama i u cilju nastavka profesionalne obuke kadeta 55. generacije Kosovske policije, Kosovska akademija za javnu bezbednost i Kosovska policija postigli su dogovor o: Realizaciji profesionalne obuke „Mladi policajac“ putem online platforme za učenje na daljinu E-obuka.

Direktor Smakiqi je rekao da se obuka realizuje na osnovu dokumenta "Plan za realizaciju profesionalne obuke " Mladi policajac "putem internet platforme za učenje na daljinu E-obuka" koji je  pripremljen od  Akademije i Direkcije Kosovske policije za obuku.

„Odličan posao je uradilo Odelenje za informacione tehnologije KAJB-a, koja je aktivirala MOODLE sistem, koji se koristi u većini sličnih međunarodnih institucija za online učenje, uključujući i obuku instruktora za koriščenje sistema MOODLE. Danas, 06.07.2020, posle jednog sahatnog testiranja, započela je obuka na mreži, u kojoj  instruktori iz nastave drže predavanja (teorijski deo) ", rekao je Smakiqi.

Akademija i Direkcija Kosovske policije za obuku, rade na stvaranju uslova za nastavak praktičnog dela na Akademiji i to u manjim grupama kadeta, uvek u skladu sa preporukama zdravstvenih ustanova.