Odbor Akademije je ordržao redovni sastanak

30.06.2020

Vučitrn, 29. jun 2020 - Nastavak profesionalne obuke „Mladi policajac“ online putem platforme za učenje na daljinu E-obuka, počeće u ponedeljak, 06.07.2020 godine , tako je doneta odluka na sastanku  Odbora okoji je održan danas u  Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost.

 

Sastanku su prisustvovali članovi Odbora KJBA-a, odnosno čelnici Agencija za Javnu Bezbednost; Generalni Direktor Probacione Službe Kosova  g-din Nehat Thaqi - predsednik odbora, Generalni Direktor Policije Kosova g-din  Rashit Qalaj, Generalni Direktor Agencije za Upravljanje  Vanrednim Situacijama  g-din Fadil Kodra, Generalni Direktor Akademije  g-din Ismail Smakiqi, Generalnog Direktora Carine Kosova g-din Ibrahim Xhaka, V/D  Glavnog Izvršnog Direktora Policijskog Inspektorata Kosova g-din Exhevit Zuka, Direktor Direkcije za Administraciju u Probacionoj  Službi Kosova g-din Arsim Tahiri.

 

 

 Sastanku su prisustvovali i Dekan Fakulteta za Javnu Bezbednost g-din Bejtush Gashi, Direktor Odeljenja za Javni red i bezbednost pri OEBS-u  g-din  Edvard T. Anderson, viši  službenici ove organizacije  g-đa Shpresa Muharremi  kao i Direktori odeljenja KAJB-a  i AJB-a.

 

Nakon što je odobren dnevni red i zapisnik sa 30-og. sastanka Odbora  KJBA-a, Generalni Direktor Akademije g-din Ismail Smakiqi  informisao je članove Odbora o aktivnostima i radnjama koje KAJB preduzima tokom perioda pandemije (covit 19).  Direktor Smakiqi  je rekao da  predstavljanje zbirnog izveštaja o aktivnostima i radnjama koje preduzima KAJB tokom pandemije (covit 19), Rukovođenje Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, učinilo iz više razloga:

 

„Za izveštavanje, obaveštavanje nadležnih institucija, akcionara i partnera KAJB-a, kreiranje posebnog dosijea za posebne i retke okolnosti, poput pandemije (pandemija je globalni fenomen koji se prema saznanjima pojavio jednom u veku u godinama 1720,1820,1920, a sada u 2020.) kao i za pružanje dokaza o aktivnostima i radnjama koje je KAJB preduzeo tokom pandemije, institucije za ocenjivanje koje akredituju Akademiju; Kosovska Agencija za Akreditaciju, Nacionalna Agencija za Kvalifikacije i Međunarodna Asocijacija  Direktora za Standarde i Obuka Direktora za Sprovođenje Zakona Sjedinjenih Država (IADLEST), "rekao je Smakiqi. 

 

Kliknite ovde da biste pronašli: IZVEŠTAJ AKTIVNOSTI I PREDUZETIH DELOVANJA KAJB-a  TOKOM  PERIODA  PANDEMIJE (COVID 19)

 

Unastavku  Odbor je usvojio  „Godišnji plan rada Odbora za 2020. godinu“. Kao što je poznato tokom 2020 godine Akademija i Agencije za Javnu Bezbednost biće pripremljene za novu domaću akreditaciju od strane Kosovske Agencije za Akreditaciju i Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije i međunarodnu ponovnu akreditaciju od IADLEST-a (SAD) koja će se održati 2021. godine.

 

U tom cilju  u plan rada Odbora KAJB-a  između ostalog uključeni   su i  sledeći aktivnosti: Podrška Odbora KAJB-a u sprovođenju preporuka Nacionalnog  Autoriteta za Kvalifikacije i IADSLES-a, Pregled profesionalnih standarda za Agencije za Javnu Bezbednost u cilju ponovne validacije (uključujući i osnivanje radne grupe za pregled standarda profesije za Agencije za Javnu Bezbednost), Pregled nastavnih plana i  programa  za profesionalne obuke  za Agencije za Javnu Bezbednost u cilju ponovne validacije i ponovne akreditacije.

 

Na sastanku je takođe razgovarano o strateškim orijentacijama agencija za javnu bezbednost za njihove potrebe u profesionalnom razvoju svojih službenika kroz visoko obrazovanje, odnosno sledećem novom procesu akreditacije  Studiskog programa Bachelor  javne bezbednosti.

 

 

Pored toga, direktor Smakiqi je upoznao Odbor KAJB-a, sa aktivnostima koje je preduzela Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost u vezi sa nastavkom profesionalne obuke  „Mladi policajac“ online putem platforme za učenje na daljinu. E-trening će početi u ponedeljak, 06.07.2020 godine.

 

„Nastavak obuke je rezultat  bliske saradnje  odgovornih za obuke u  Policiji Kosova  i Kosovske Aademije za Javnu Bezbednost  kao i Odeljenja za informacione tehnologije koja je aktivirala sistem, odnosno platformu MOODLE, koja se koristi u većini sličnih međunarodnih  institucija  za online učenje ", rekao je  direktor  Smakiqi. 

 

Na kraju sastanka Odbor je odobrio kvote za institucije javne bezbednosti u osnovnim  bachelor studija za akademsku 2020-2021 godinu na Fakultetu za javnu bezbednost na Akademiji.