Potpisan je Sporazum o Saradnji između Akademije i Univerziteta “Kadri Zeka”

19.02.2020

Vučitrn, 18 februar 2020 – U nastavku saradnje sa obrazovnim institucijama, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB) danas je potpisan Sporazum o Saradnji sa  Univerzitetom “Kadri Zeka” iz Gnjilana. Sporazum o Saradnji je potpisan od strane Generalnog Direktora Akademije Ismail Smakiqija i Rektora Univerziteta Bajram Kosumi.  


Sporazum ima za cilj obostranu saradnju između Akademije i Univerziteta “Kadri Zeka” u oblasti visokog obrazovanja, istraživanja, razvoja itd. 


Oblasti saradnje imeđu Akademije i Univerziteta su: razvoj i obostrana saradnja u vezi podizanja kvaliteta i profesionalnih akademskih kapaciteta; razmena iskustava i znanja u oblasti visokog obrazovanja; saradnja o razvoju zajedničkih istraživačkih projekata i naučnih istraživanja; organiziranje zajedničkih akademskih i naučnih aktivnosti kao što su: seminari, simpozijumi, konferencije, razmena radova i drugih materijala od zajedničkog interesa; angažovanje osoblja za predavanje naučnih predmeta i komisija za procenu tokom odabira akademskog osoblja; vršenje praktičnih radova i studijskih poseta studenata.


Tokom ptpisivanja obe su strane obećale da će preduzeti konkretne korake za finalizaciju dotičnog sporazuma.