Përfundoi trajnimi “Simulimi i gjykimit II” i organizuar nga CEPOL

25.11.2019


Priština, 22 novembar 2019 -   Agencija Evropske unije za obuku i sprovođenje zakona (CEPOL) organizovala je obuku „ simulacija suđenja  II“,  na kojoj su prisustvovali 36 službenika iz regiona, uglavnom iz Albanije, Severne Makedonije i Kosova. Učesnici sa Kosova koji su prisustvovali ovoj obuci bili su zaposleni u Policiji Kosova, Poreskoj Administraciji Kosova, Jedinici za Finansisko Obaveštavanje, tužiocima i sudijama.


Ova obuka je druga sesija, prva sesija koja je održana za osoblje za sprovođenje zakona i sudsko i tužilačko osoblje iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.


Tokom ove petodnevne obuke, učesnici su konstruisali studiju slučaja kriminalističke istrage teškog kriminala i pranja novca. Takođe tokom ove obuke, učesnici su simulirali  jedno suđenje slučaja finansijske istrage.


Ciljevi ove obuke bili su; Identifikovanje i unapređenje znanja za srestva i tehnike finansiske istrage, predstavljanje najboljih praksi EU-i u istrazi i suđenju u pranju novca, poboljšanje veština istrage, saradnja i prosuđivanje i uspostavljanje održivih profesionalnih mreža, kao i jačanje multidisciplinarne saradnje između sprovodioca zakona.


Na ceremoniji otvaranja ove obuke prisustvovali su Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost g-din Ismail Smakiqi, g-din Kastriot Jashari, Direktor Odeljenja za Obuku i Podršku u Obrazovanju na KAJB-u i g-din  Avni Istrefi  Rukovodioc Odeljenja za Spoljne Odnose na Akademiji.


Tokom ove ceremonije, direktor Smakiqi je informisao prisutne o dosadašnjim rezultatima od potpisivanja sporazuma o radu između KAJB-a i CEPOL-a, što je potpisan 24. marta 2017 godine. G-din Smakiqi se ovom prilikom zahvalio zvaničnicima CEPOL-a da  kroz obuke koje su organizovali oni  imali su  koristi  sprovodioci zakona za Kosovo .


G.din Smakiqi je obećao da će Akademija nastaviti da doprinosi u izgradnji kapaciteta Kosovskih službenika za sprovođenje zakona kroz CEPOL.


Na kraju obuke sertifikate su podelili g-din Avni Istrefi i g-đa Ksenija Krizman, viši službenik projekta CEPOL-a za Finansiske Istrage na Zapadnom Balkanu

G-đa Krizman se zahvalila svima koji su omogućili ovu obuku, trenerima, monitoru, tehničarima, prevodiocima, a posebno dvojici službenika Nacionalne Jedinice CEPOL-a  za Kosovo, g-din Avni Istrefi u svojstvu Nacionalne Kontakt Tačke  CEPOL za Kosovo i g-din Skender  Agaj  u svojstvu menadžera elektronske mreže (e-Net) CEPOL-a  za Kosovo.


Ova obuka organizovana je u okviru Projekta izgradnje kapaciteta, obuke na radnom mestu finansiskih istraga na zapadnom Balkanu 2017 – 2019 godine

Cilj projekta je razvoj i konsolidacija institucionalnih kapaciteta agencija za sprovođenje zakona zemalja korisnica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) u cilju sprečavanja, istrage i procesuirati transnacionalni organizovani kriminal i finansiranje terorizma.


Projekat  se finansira  od strane Evropske Unije u okviru Instrumenta za Asistiranje pre Učlanjenja  (IPA) i sastavni je deo Drugog Stuba Integrisanog Upravljanja Unutrašnjom Sgurnošću (IISG) inicijative Zapadnog Balkana za  borbu protiv teških krivičnih dela  (WBCSCi).