Delegacija iz korektivne jedinice EULEX-a posetila je Akademiju

19.11.2019

Vučitrn 18 novembar 2019 -  Delegacija iz korektivne jedinice  EULEX-a na Kosovu danas je posetila Kosovsku Akademiju za Javnu Bezbednost i tom prilikom se sastala sa Generalnim Direktorom Akademije g-din  Ismail Smakiqi. 


Poseta delegacije koju je predvodila  g-đa Ritva Vähäkoski, rukovodioc Korektivne jedinice EULEX-a, imala je za cilj da se upozna sa razvojom koji se dešava na Akademiji. Delegacija je posebno bila zainteresovana za obuke za službenike javne bezbednosti, naročito za obuke službenika Korektivne Službe Kosova.


Direktor Smakiqi je upoznao delegaciju sa istorijom Akademije, napretkom, obukama koje se održavaju na KAJB-u. Smakiqi govoreći o podršci koju ima Akademija od strane međunarodnih bezbednosnih organizacija, g-din  Smakiqi je takođe informisao delegaciju o projektu  bratimljenjena Evropske Komisije koji su sprovele Finska i Estonija, a koji je pomogao Akademiji da otvori Fakultet za javnu  bezbednost.

Direktor Smakiqi je takođe govorio o međunarodnoj saradnji Akademije sa bezbednosnim institucijama različitih evropskih zemalja, kao i o članstvu Akademije u međunarodnim asocijacijama i organizacijama vezanim za bezbednost. Delegacija je takođe obaveštena o međunarodnoj akreditaciji Akademije od strane Međunarodnog Udruženja Direktora za Standarde i Obuku iz Oblasti Primene Zakona (IADLEST) iz Sjedinjenih Američkih Država 


 

 Direktor Smakiqi izrazio je spremnost za saradnju s EULEX-om i pružanje obuke za sprovođenje zakona 


“Mnogo je važno povećati broj obuka za službenike za bezbednost, posebno za one koji rade u zatvorima. Akademija je uvek spremna da radi  i da pruži što je moguće više obuka za službenike koji rade u zatvorima i kako bi bili što efikasniji “, rekao je g-din Smakiqi. Smakiqi je takođe ocenio da Akademija ima uslove i kapacitete za otvaranje master programa.


Na  kraju ove posete delegacija je  postavljala pitanja o koje imaju veze sa pripadnicima  javne bezbednosti, a u posebno su se fokusirali na obuke Korektivne Službe Kosova.Na kraju delegacija je posetila i prateće objekte Akademije