Presednik Skupštine Republike Kosova g-din Kadri Veseli posetio je Kosovsku Akademiju za Javnu Bezbednost

22.08.2019

Vučitrn, 21 avgust 2019 – Kosovsku Akademiju za Javnu Bezbednost (KAJB) danas je posetio Presednik Skupštine Republike Kosova g-din  Kadri Veseli, koja je primljena od strane Generalnog Ditektora Akademije g-din Ismail Smakiqi, Dekana Fakulteta za Javnu Bezbednost g-din  Bejtush Gashi, Direktora Odeljenja Akademije kao i rukovodioca Odeljenja za Obuke Policije Kosova u Akademiji.

Direktor  Smakiqi je upoznao Presednika Skupštine Kosova g-din Veselia za aktuelnostima u Akadimiji gde se razvija i profesionalna obuka za Mladog Policajca gde u ovoj obuci pohađaju  416  kadeta Policije Kosova.Takođe je dodao da tokom 2019 godine u Akademiji su završili i profisionalnu obuku i 17 kadeta iz Policijskog Inspektorata Kosova kao i  119 kadeta iz Korektivne Službe Kosova,kao što je rekao i direktor  Smakiqi da na Fakultetu za Javnu Bezbednost pohađaju studije i  240 studenata.

Direktor Smakiqi je informisao g-din Veseljija za međunarodnu akreditaciju koju je Akademija dobila od  strane Međunarodne Asocijacije Direktora za Standarde i Obuku Srovođenja Zakona (IADLEST) u Sjedinjenim Državama u maju 2018 godine, nakon skoro godinu dana procenjivanja  od strane ekipe stručnjaka ove asocijacije. Svi profesionalni programi  su akreditovani od strane Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije, dok  studijski program je akreditovan i ponovo akreditovan od strane Kosovske Agencije za Akreditaciju, zaključio je g-din Smakiqi.

Predsednik Skupštine Republike Kosovo g-din Kadri Veseli je  ohrabrivao kadete Policije Kosova za njihovu odluku da se pridruže Policiji Kosova , za koju je rekao da ima kredibilitet najpouzdanije institucije na Kosovu i u regionu. "Takođe  vi pohađate obuku u  Akademiji koja je akreditovala programe i koji vode po  kvalitet u regionu", rekao je  presednik Veseli.Presednik Skupštine Republike Kosova g-din Kadri Veseli je posetio i prateće objekte Akademije gde je takođe  razgovarao i sa drugim službenicima Akademije kao i sa drugim Agencijama zza Javnu Bezbednost, studentima i kadetima agencija koje pohađaju obuke u Akademiji.