Otvoren je konkurs za upis studenata na Fakultet javne bezbednosti za akademsku godinu 2019/2020

18.07.2019


Vučitrne,  18 jul 2019 -  Na Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost (KAJB) otvoren je konkurs za upis studenata na  prvu godinu studija na Fakultetu za javnu bezbednost za akademsku godinu 2019/2020.

Pravo podnošenja  aplikacije  za ovaj konkurs imaju  službenici Policije Kosova, Carine Kosova,Kosovske korektivne  službe, kao i službenici Probacione službe Kosova.

Aplikacija se vrši putem interneta na adresi e-pošte: http://smu.aksp-ks.net

Dokumenti moraju biti dostavljeni Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost u Vučitrnu, na novu zgradu  Fakulteta javne bezbednosti br. Kancelarije 111.


Za opširnije informacije pročitaj: Konkurs
                                  
                                                      Priručnik

Link za aplikaciju: http://smu.aksp-ks.net