U KAJB-u održana je informativna sesija od kancelarije Erasmus+ na Kosovu

05.12.2018

Vučitrn, 5 decembar 2018 - Danas u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB), održan je  informativna sesija Erasmus + kancelarije na Kosovu. U ovoj sesiji su prisustvovali službenici iz Erasmus + na Kosovu, studenti Fakulteta za Javnu Bezbednost kao i  viši službenici  iz Akademije.

 Tokom sastanka, Dekan Fakulteta za Javnu Bezbednost (FJB) u KAJB-u  g-din  Bejtush Gashi se  zahvalio službenicima Erazmus + kancelarije na Kosovu za  njihov celokupni doprinos u uzdizanju nivoa studija na fakultetu kroz razmenu iskustava koje su imali studenti i predavači FJB kao i  administrativno osoblje KAJB-a .Dekan Gashi je obećao dalju podršku brojnih aktivnosti, značajan Erasmus +  posebno za fakultet i uopšte  za akademiju.

Dok službenici iz KAJB-a  g-din Skender Agaj  je obavestio  prisutne o aktivnostima koje su razvijene u KAJB-u  sa programom  Erasmus +. On je rekao da je do sada iz ovog programa, odnosno od međunarodnih kreditnih mobilnosti, dobili su ukupno 48 studenata, akademsko i administrativn osoblje  sa posetama  od jedne nedelje do pet meseci u sličnim institucijama u Nemačkoj, Estoniji i Poljskoj.

On je naglasio i značaj koju ima deo izgradnje kapaciteta  višeg obrazovanja Erasmus + u narednim strateškim planovima KAJB-a, ne zaboravljajući i deo stručnog osposobljavanja.

Što više, službenici  iz Erasmus + kancelarije na Kosovu, obavestili su prisutne o novom pozivu, za aplikaciju u svim aktivnostima  posebno Erazmus +, kao što su ;  izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Jean Monnet  za studije u oblasti Evropske Unije, međunarodna mobilnost kredita itd, uključujući i rokove i način prijavljivanja( apliciranja)

Dva studenta  Fakulteta za Javnu Bezbednost u KAJB-u ,g-đa  Fluturë Hasani i Gentian Kurteshi, podelili  su svoja iskustva, prednosti i izazove tokom  njihovog boravka od  pet meseci u Estonije  znači u Akademiji  Bezbednosti Nauka u zimskom semestru akademske godine  2017-2018 .

Za razliku Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost  je počela da učestvuje u  aktivnostima Erasmus + kancelarije na Kosovu od osnivanja Fakulteta za Javnu Bezbednost u oktobru 2014 godine.
Rrazmena studenata, akademskog i administrativnog osoblja iz KAJB-a u  inostranstvu je počela da  se realizuje  od 2016 godine.