Jedna delegacija Ministarstva Inostranih Poslova i Evropskih Integracija Hrvatske, posetila je KCJBOR.

25.11.2009

Vučitrn, 25 novembar 2009 -  Danas u 13.00 časova, Kosovski Centar za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj u Vučitrnu, posetila je jedna delegacija iz Hrvatske na čelu sa Šefom Jedinice za Međunarodnu Bezbednost pri Multilateralnoj Direkciji MIP-a Hrvatske, g-dina Andrej Dogan.

Delegaciju su dočekali v.d.  Šefa Odelenja za Programsku Podršku, g-dina Alji Bajgore, v.d. Šefa Administracije i Logostike, g.dina Erton Beke, rukovodećeg osoblja Centra kao i predstavnika Agencija Javne Bezbednosti.

Cilj posete je bio, upoznavanje izbliza sa konceptom buke Kosovskog Centra za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj.

Tokom susreta, g-din Bajgora je radio jednu prezentaciju rada, aktivnostima mishje i koncepta KCJBOR-a. On se zahvalio delegaciji za posetu KCJBOR-u i tom prilikom rekao da  “smo u Centru za Javnu Bezbednost imali instruktore iz Hrvatske koji su dali veliki doprinos u obuci pripadnika Agencija Javne Bezbednosti”.

S’druge strane, delegacija iz Hrvatske je otišla zadovoljna radom koji se odvija u Kosovskom Centru za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj i obečao da će Hrvatska Država i dalje u raznim oblicima pomagati KCJBOR.
 
Nakon susreta, delegacija je u pratnji g-dina Bajgore i ostalog rukovodećag osoblja KCJBOR-a, obišla objekte kako bi se izbliza upoznala sa infrastrukturor i opremom kojom se obučavaju pripadnici Agencija za Javnu Bezbednost.