Kosovski Centar za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj posetio delegacija iz Madarske

18.11.2009

Vucitrn,18 oktobar 2009 - Kosovski Centar za Javnu Bezbednost Obrazovanje i razvoj posetila je delegacija iz Madarske .Na celu  delegacije  bio je  Visoki Savetnik Ministarstva Odbrane g. Karloy Nagy.

Delegacija je docekana od  strane v.d  Izvršnog Direktora Centra za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj g-dice Canoli, Shefa kancelarije za pravna pitanja g. Ali Bajgora, podpukovnika Driton Zabrda, Rahman Sefedini, Shef  Obuke u sastavu ORHS- i od strane mendžmenta Centra.

Na pocetku g-dica Canoli  je pozdravila prisutne i poželela im dobrodošlicu u Centar. Tokom sastanka g-dica Canoli je upoznala  goste najpre sa  poslovima, prezentirajuci  misiju, viziju, tranzicione faze, zakonodavstvo, obuku i druge aktivnosti koje  se razvijaju u Kosovskom  Centru za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj.

Delegacija iz Madarske  bila je zadovoljna  posetom KCJBOR-u, izrazili su interesovanje za produbljivanje saradnje izmedu dve države i ubuduce , naglašavajuci da su do sada  postignuti mnogi uspesi,kao rezultat saradnje slanjem  strucnjaka  iz raznih oblasti u realizaciji projekata i obuke u KCJBOR-u, od strane misije EULEX-a Evropske Zajednice na Kosovu.

Na kraju sastanka, delegacija iz Madarske se zahvalila g-dici Canoli  za docek koji je ucinjen,  i za prezentaciju rada Kosovskog Centra za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj.