Kosovski Centar za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj danas je posetio Ministar Unutrašnjih Poslova Hrvatske , g.Tomislav Karamarko

08.10.2009

Vučitrn, 07 oktobar 2009 -  U nastavku sastanaka tokom posete Kosovu, Ministar Unutrašnjih Poslova Republike Hrvatske , g.Tomislav Karamarko, u sredu u  15:00 časova boravio je u Kosovskom Centru za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj (KCJBOR), u Vučitrnu. Tom prilikom sastao se sa v.d Izvršnog Šefa KCJBOR-a, g-đica.Taibe Canoli. 


Cilj posete bio je upoznavanje sa konceptom obuke Kosovskog Centra za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj, posebno u vezi policijske obuke.

Na sastanku kojim je rukovodila g-đica Canolli, učestvovali su Komesar Korektivne Službe Kosova , g.Resmi Hodža, pomoćnik Generalnog Direktora Policije za Kadar i Obuku , g.Rizah Šilova, savetnica pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova,  g-đa.Ljuanda Domi, predstavnik Carine Kosova, g.Bekim Mehmetaj, rukovodioc Centra za Obuku i Obrazovanje ORHS, g.Rahman Sefedini i visoki zvaničnici iz KCJBOR-a. 

Tokom sastanka g-đica.Canoli izvršila je prezentaciju rada, aktivnosti i koncepta KCJBOR-a. Ona se zahvalila ministru Karamarku za posetu i dalju podršku koju Država i Vlada Hrvatske pruža Kosovu, a posebno pruženi doprinos preko eksperata za izgradnju kapaciteta u Kosovskom Centru za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj koji su pomogli pri izradi i implementiranju raznih projekata u obuci. “Postignuti progres u Centru za Javnu Bezbednost može se odnositi i međunarodnim partnerima, u ovom slučaju i ekspertima iz Hrvatske koji su dali veliki doprinos u obuci članova Agencija o Javnoj Bezbednosti”, izjavila je 
g-đica.Canoli.

Ministar  Karamarko , objašnjavajući cilj posete i dobre odnose koji postoji između dve zemlje, Republike Kosovo i Republike Hrvatske rekao je  “tokom ove posete želim da predstavim jedan bezbednosni mozaik na stepenu saradnje ne samo sa Evropskim zemljama, već i sa zemljama u rajonu”, rekao je g. Karamarko naglašavajući da saradnja sa Centrom za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj za obuku policijskih službenika može da se nastavi i u buduće. “Ukoliko imate potrebe za  instruktore iz Hrvatske, ili obratno, mi çmo spremni za saradnju”, rekao je između ostalog g. Karamarko. On nije zaboravio da spomene i doprinos koji su dali albanci u oslobodilačkom ratu u Hrvatskoj.
 
Nakon sastanka, delegacija u pratnji g-đica.Canoli i rukovodećeg osoblja Centra za Javnu Bezbednost, obišli su objekte KCJBOR-a kako bi se izbliza upoznali sa infrastrukturom i opremom koje Agencije Javne Bezbednosti koriste za obuku.