Direktor Odseka za RVS je posetila KCJBOR

28.09.2009

Vučitrn, 28 septembra `09 – Danas,  Kosovski Centar za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj je posetio  novoimenovani direktor Odseka za Rukovođenje Vanrednim Situacijama g. Fadil Kodra.

On je imao sastanak sa rukovodstvom Centra, tokom koje je v.d.Direktora Odseka za Programsku Podršku g.đa.Špresa  Čekaj -Muharemi  upoznala  izbliza sa konceptom KCJBOR-a i njene vizije. U sastanku je bilo reči i o obostranom produbljivanju saradnje zaključujuči da su do sada postignuti visoki rezultati zahvaljujuči tome. G.Kodra je takođe bio prisutan i u svečanom otvaranju obuke ”Upotreba osnovne opreme za gašenje vatre” u kome su učestvovali pripadnici obezbeđenja  KCJBOR-a..

Odsek za Rukovođenje Vanrednim Situacijama je jedna od četri Agencija Javne Bezbednosti koja obavlja  osnovnu i višu obuku u Centru za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj. U Vučitrnu.