Komesar Popravne Službe Kosova posetio KCJBOR

10.09.2009

Vucitrn, 10 septembar 2009 – V.D. Izvršnog Direktora Kosovskog Centra za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj, g-dica Taibe Canoli danas je u 10:30 docekala u jednoj službenoj poseti Komesara Popravne Službe Kosova, g-dina Resmi Hodžu. Cilj posete je osnivanje saradnje izmedu Kosovskog Centra za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj i popravne Službe Kosova u oblastima obrazovanja i obusi službenika ove institucije.

U susretu je razgovarano o dugorocnim planovima programa obrazovanja i razvoja službenika jave bezbednosti, a posebno u pružanju podršci oficirima Popravne Službe.  G-din Hodža je upoznao prisutne da u okviru PSK-a postoji Jedinica Transporta koja vrši prevoz i sprovodenje zatvorenika u Popravnim Centrima. On je zatražio podršku od KCJBOR-a u vezi buke sa dugocevnim oružjem oficira Popravne Službe koji obezbeduju spoljni precnik Popravnih institucija i za Jedinicu Transporta koja vrši prevoz i sprovodenje zatvorenika. Drugo pitanje o kojem se diskutovalo je i podrška sa municijom tokom obuke.
G-dica Canoli je obecala da ,,podrška Popravnoj Službi Kosova u primeni obukativnih planova nece nedostajati ni u buduce’’. Ona je rekla da se ,,KCJBOR trudi da u potpunosti primeni svoju misiju za pružanje obrazovne podrške svim agencijama koje sprovode Zakon’’.

Kao rezultat približne mishje i zajednickog cilja za zaštitu ljudskih prava, Popravna Služba Kosova razvija buke u saradnji sa Policijom Kosova i ostalim Agencijama Javne Bezbednosti. Posebno viši kursevi i dalje ostaju zajednicka vizija ovih Agencija.

U okviru KCJBOR-a funkcioniše Akademija Popravne Službe Kosova koja pod vodstvom koordinatara obuke i ostalog osoblja priprema i izraduje strateške planove i rukovodi obukama za oficere Popravne Službe, uvek u koordiniranju sa KCJBOR-om.
Popravna Služba je jedna od cetiri Agencija Javne Bezbednosti koje dele prostor u osnovnoj i višoj obuci u Kosovskom Centru za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj u Vucitrnu.