Komandir KFOR-a, general Erhard Bühler, posetio je Kosovski Centar za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj

01.04.2011

Vučitrn, 31 mart 2011- Komandir KFOR-a, gjeneral  Erhard Bühler, posetio je Kosovski Centar za Javnu Bezbednsot, Obrazovanje i Razvoj (KCJBOR). Ovo je bio prvi sastanak jednog komandujućeg generala KFOR-a sa osobljem i studentima ove institucije. Za generala Bühler ovo je bio jedan značajan događaj u političkom kontekstu NATO-a i KFOR-a dabi uspešno uručio odgovornosti za bezbednost i javni red kod Policije Kosova (PK).General Bühler je dočekan od izvršnog direktora Centra, general Šeremet Ahmeti kao i njegovog osoblja. U jednom sastanku  na čelu  sa izvršnim direktorom, u jednom informativnom sastanku organizovano od osoblja, predavača i instruktora ove institucije, takođe, tokom razgovora sa učesnicima od policije, komandir KFOR-a je informisan oko zadacima ove institucije bezbednosti, njegovo organizovanje i sisteme raznih obuka.
    KCJBOR je jedna izvršna agencija Ministrastva Unutrašnjih Poslova. Ona je odgovorna dabi obezbedio profesionalne standarde zasnovane na datim nadležnostima za obrazovanje i obuku za članove agencija za javnu bezbednost. To su Policija Kosova, Korektivna Služba Kosova, Carine Kosova i Agencije za Rukovođenje Vanrednih Situacija. Moderno obrazovanje članova ovih agencija za javnu bezbednost u kontekstu vladanja prava je preduslov za razvoj i stvaranje jedne moderne demokracije i za trajnu bezbednost na Kosovu. Formiranje osoblja bezbednosti  prati linije međunarodno prihvaćenih standarda. Svake godine oko 13.000 studenata pohađaju kurseve ili predavanja u ovoj školi. Ona je podeljena u četiri departamenta: Program za podršku, logistiku i administriranje, Obuke za policiju, Planiranje i spoljni Odnosi.General Bühler je bio zadivljen sa standardima i preformansu Centra opšte i obuku policije posebno. On je naveo da je KFOR  još jak i sa novom strukturom ove mirovne snage NATO-a, efikasnost, fleksibilnost i pokretljivost njenih jedinica je povećano. Međunarodni vojnici, pod njegovom komandom, su izuzetno profesionalni i koji se zalaže u pružanju jednog mirnog i bezbednog ambienta svuda na Kosovu. I ako je opšta situacija bezbednosti na Kosovu mirna i stabilna, KFOR je spreman da preduzme postupke protiv pretnji bilo kada je potrebno. Međutim, u jednom srednjoročnom i dugoročnom periodu PK-a treba preduzeti više odgovornosti od KFOR-a da bi pužili bezbednost i dabi  ponovo uspostavili javni red u slučaju potrebe. Na primer, veoma je značajno da će  PK-a sačuvati mesta kulturne baštine u njihovoj sredini i nekoliko manastira ili će čuvati više graničnih zona od strane Pogranične Policije. Nekoliko od ovih zadataka su sada uzeti na obziru od PK-a i rezultati su veoma dobri i obećani.Komandir KFOR-a je procenio performansu i profesionalizam oficira PK-a  kao odličnim.Čak više, on je zadivljen od izveštaja za kapacitete specijalnih jedinica PK-a za kontrolisanje sakupljanja i nemira, koja je izvršila jednu vežbu sa italijanskim karabinjerima  bataljona MSU KFOR-a. General Bühler je sažetovao njegovu procenu za PK-a:  “Svi ovi primeri profesionalnog rada PK-a su u jednom veoma obećvajučem  razvoju i podržavaju moj utisak da ova policijska snaga igra jednu ključnu ulogu za zaštitu građana Kosova i zajedno sa KFOR-om pružaju jedan okvir bezbednosti i stabilnosti za politički i ekonomski razvoj Kosova. Centar za Javnu Bezbednost je stub za ovu odličnu performansu PK-a”.General Ahmeti zahvaljuje komandiru KFOR-a za njegovu posetu i za podršku KFOR-a prema institucijama bezbednosti Kosova, posebno prema policiji. On navodi da: “Saradnja sa KFOR-om je temeljit dabi poboljšao bezbednost na Kosovu i, takođe, KCJBOR je spreman da izvršava dodatne obuke u zonama novih nadležnosti, koje se transferišu od KFOR-a kod Policije Kosova”.