Zamenik ambasadora OEPS-a na Kosovu, Edward Joseph, posetio je KCJBOR

31.03.2011

Vučitrn, 31 mart 2011 – Zamenik ambasadora misije OEPS-a u Republici Kosova, g.Edward Joseph posetio je danas Kosovski Centar za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj (KCJBOR) gde je dočekan od izvršnog direktora, g.Šeremet Ahmeti, kao i od predstavnika agencija javne bezbednosti.Izvršni direktor Ahmeti, tokom sastanka sa zamenikom ambasadora Joseph predstavio je nekoliko ciljeva i prioriteta Centra, koje ima sa ciljem da ostvari tokom ove godine. Predstavljajući dostignuća Centra prošle godine, izvršni direktor Ahmeti je informisao zamenika ambasadora za rad, aktivnosti, obuke koje se održavaju u Centru od četiri agencija javne bezbednosti, kao: Policija Kosova, Carina Kosova, Agencija Rukovođenja Vanrednih Situacija i Korektivna Služba Kosova. Takođe, g.Ahmeti je obavestio  zamenika ambasadora Joseph da u KCJBOR, osim pripadnika javne bezbednosti Kosova, obučavaju se i pripadnici agencija bezbednosti mesta regiona.G.Ahmeti je rekao  da tesna saradnja sa misijom OEPS-a je učinila da KCJBOR bude jedna među najpoznatijih centara ne samo unutar Republike Kosova, nego i van nje. Tokom sastanka g.Ahmeti je govorio i za proces akreditovanja KCJBOR-a. Ovom prilikom izvršni direktor Ahmeti je izrazio volju da se saradnja između Centra za Javnu Bezbednost i misije OEPS-a nastavi i dalje.“Pošto je Centar za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj  u procesu akreditovanja, pomoć misije OEPS-a  je veoma potrebna” – rekao je izvršni direktor Ahmeti.
Dok zamenik ambasadora misije OEPS-a na Kosovu, Edward Joseph, izrazivši njegovu spremnost za dalju podršku, rekao je da centar za Javnu Bezbednost je jedna veoma značajna institucija  na Kosovu.“Svi znamo da temelj države je sprovođenje zakona i kao njen ključni deo su policija i bez potrebnih obuka nemamo ni potrebnu policiju”- rekao je Joseph. Joseph, takođe je rako da OEPS je spremna da daje dalju podršku za Kosovski Centar za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj i u buduće.Na kraju sastanka, oni su posetili prostorije centra i nekoliko oprema sa kojima se obučavaju pripadnici agencija javne bezbednosti.