KCJBOR je dočekao jednu delegaciju iz Ekipe za Vezu i Monitorisanje (LMT) KFOR-a

18.10.2010

Vučitrn, 18.10.2010 - Kosovski Centar za Javnu Bezbednost, Obrazovanje i Razvoj posetila je jedna delegacija iz Ekipe za Vezu i Monitorsanje (LMT) i KFOR-a sastavljena od Potpukovnika  g. Hansen Bjarne i Majora g. Srećka Matovića. Delegacija je dočekana od strane v.d Izvršnog Šefa KCJBOR-a g. Šeremeta Ahmetija i Direktora za Mandatne Obuke iz Policije Kosova u KCJBOR-u Potpukovnika Dritona Zabrđe.
U njegovom govoru g. Ahmeti  je upoznao delegaciju  KFOR-a o organizovanju Centra, aktivnostima obuke za sve četiri agencije o Javnoj Bezbednosti koji su sastavni delovi Centra, kao i  aktivnostima koji se vrše u KCJBOR-u od drugih Javnih institucija kao i razne međunarodne, vladine i nevladine organizacije koji imaju za nameru povećanje saradnje između zajednice i domaćih institucija o Javnoj bezbednosti. U nastavku, g. Ahmeti je ispričao gostima o projektima koji se očekuju da će se realizovati za povećanje kapaciteta obuke i smeštaja u Centru. On je također prisutne informisao o Međunarodnoj saradnji, pre svega s dva glavna partnera KCJBOR-a, OSCE-a i  ICITAP-a , kao i sličnim  institucijama u  Evropi. “Naša namera ”, naglasio je G. Šeremet Ahmeti, “je da ovaj Centar preuzme regionalni karakter u Južno-Istočnoj Evropi za studiranje oblasti Javnoj bezbednosti, pošto je ovde bilo mnogo pripadnika agencija Javnih bezbednosti sa regionalnih mesta, kao iz Albanije, Makedonije i Crne Gore”.
Inače, Major Matović je informisao domaćine o redovnim nedeljnim sastancima koji imaju s vodećim osobljem Policije Kosova iz Opštine Vučitrn. Delegacija se rastala zadovoljna s dostignućima Centra i sa spremnošću njenog rukovodećeg osoblja za međunarodnu saradnju. “Ideja kada je policija bila iznad naroda je prošla”, naglasio je Major Matović pridajući posebnu važnost policiji orijentisanoj ka zajednici. “Kosovo”, naglasio je G. Matović “je država koja ide pravim putem i zaslužuje pomoć”.
U nastavku susreta , G. Ahmeti je naglasio važnost ravnopravnog tretmana svih građana, i dodao da treba poštovati zakon da bismo imali svetlu budućnost .
Gosti su bili zadovoljni posetom. Otvoren je daljnji put saradnje između dve institucije  (LMT, KFOR-a i KCJBOR-a), za koji su se složile obe strane.