Kosovski Centar za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj posetila je jedna delegacija iz Nemaćke

13.10.2010

Vućitrn, 13 oktobar 2010- Kosovski Centar za Javnu  Bezbednost Obrazovanje i Razvoj danas je posetio rukovodioc Policijske Akademije Nemaćkog Federalnog Okruga Baden- Württemberg g, Peter Egetemaier sa svojim saradnicima .
Nemaćku delegaciju je doćekao Izvršni Direktor g. Šeremet Ahmeti, kao i drugi viši službenici centra. Na poćetku g. Ahmeti je poželio dobrodošlicu nemaćkoj delegaciji , a potom je upoznao sa organizativnom strukturom Kosovskog Centra za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj.
 Delegacija je bila obaveštena sa radom, aktivnostima i obukama koje se vrše u centru od strane ćetiri agencija kao što su Policija Kosova, Agencija Hitne Službe, Carina Kosova i Korektivna Služba Kosova. Istotako g. Ahmeti je upoznao delegaciju u vezi koncepta, vizije, fazi tranzicije , akreditiranja, zakonodavstva i postizanim uspesima Centra. Nemaćka delegacija je bila zadovoljna posetom u Centru i izjasnila je spremnost za saradnju između Policijske Akademije Nemaćkog Federalnog Okruga i Kosovskog Centra za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj.
Na kraju susreta oni su posetili objekte KCJBOR –a da bi se upoznali sa infrastrukturom i opremom sa kojim se obućavaju službenici agencija za javnu bezbednost.