Odgovornosti Generalnog Direktora


Generalni Direktor je odgovoran za opštu upravu i upravljanje Akademijom i za garantovanje funkcija koje su mu poverene; prijem kadrova i organizaciju Akademije, kao i donošenje odluka i podzakonskih akata o svim pitanjima koja se odnose na njenu funkciju;

 

Generalni Direktor je odgovoran za efikasno i uspešno upravljanje finansijskim sredstvima dodeljenim Akademiji; sprovođenje nediskriminatorne politike za osoblje Akademije, uključujuci jednaku zastupljenost u svim oblastima i nivoima, kao i da obezbedi da sastav osoblja odražava multietnički karakter Kosova.

 

Takođe je odgovoran da obezbedi da se zapošljavanje osoblja zasniva na njihovim profesionalnim kvalifikacijama, veštinama, što se vrši putem otvorenog i poštenog konkursa, u skladu sa zakonom na snazi;


Priprema periodične i godišnje izveštaje o radu Akademije, koje podnosi ministru Unutrašnjih Poslova i Upravnom Odboru.

 

Generalni direktor Akademije je, na osnovu zakona, odgovoran za izradu dugoročnog strateškog plana za efektivno i efikasno upravljanje Akademijom.